İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sansursuz.com: Almanya´da Ermeni Soykırımı Tartışmaları

Türkiye başkansolosunun müdahelesiyle Brandenburg eyaletindeki okul
kitaplarından birinde yer alan, Ermeni soykırımıyla ilgili bazı pasajların
çıkartılmasına ilişkin yankılar sürüyor. Söz konusu pasajlarda, Türkiye’nin
şimdiye kadar kendi arşivindeki bilgilere dayanarak resmen reddettiği, 1915 ve
1916 yıllarında Ermenilere uygulandığı öne sürülen soykırım iddiaları konu
edilmekteydi. O dönemlerdeki sürgün olayları ve çatışmalar sırasında, kaynağına
göre sayıları 600 bin ile 1,5 milyon arasında değişen Ermeni nüfusun yaşamını
yitirdiği belirtilmekteydi. Türkiye’nin AB’ne katılım sürecinde şimdi bu
gelişmenin geniş tartışmalara neden olma ihtimali var.

Alman DW Radyosu’ndan Andreas Noll’un konuyla ilgili yorumu:

Ya; doğu Almanya’da örnekleri yaşandığı gibi, tarih dersi ideolojik etki altına
alınıyor, ya da ayan beyan tarih çarpıtılıyor. Türk diplomatlarının Alman okul
müfredatına karışması kadar, Alman yetkililerin, diplomatik müdahele üzerine
tartışmalı pasajları kitaptan çıkartması da, kesinlikle onaylanmayacak
gelişmelerdir. Kaldı ki Türk diplomatlar, Almanya’da da yaptıkları gibi, Ermeni
sorununu ötedenberi kamuoyunun gündeminden uzak tutmayı denemişlerdir.

Okul kitaplarında Türkiye’nin reddettiği Ermeni soykırımından söz eden tek
eyalet olan Brandenburg’un bu tutumu, daha kısa süre önce büyük bir kazanım
olarak lanse edilmişti. Buna rağmen Brandenburg’da olduğu gibi Almanya’nın başka
eyaletlerindeki okullarda ders programları incelendiğinde, Osmanlı
İmparatorluğu’nun bitme aşamasında yaşanan bu karanlık dönemle ilgili
gelişmelerin, müfredata yok denecek kadar cılız biçimde yansıdığı görülecektir.
Bunun nedenlerinden biri; gelişmeleri layıkıyla anlayabilmek için, önce, Osmanlı
tarihinin 19. yüzyıla kadar olan sürecinin incelenmesi gerektiği gerçeği ise,
bir diğer neden; bu konu hakkında Almanya’da ders malzemesi bulunmaması,
öğretmenlerin eğitim programında bile böyle bir konuya yer verilmemesidir

Bugün Alman okul tarihçileri açısından Osmanlı İmparatorluğu ve Ermeni sorunu,
başka bir dizi konu gibi bir dip not olmaktan öte değere sahip değildir. Oysa bu
eksikliğin ardında, ondan çok daha büyük bir sorunlar yatmaktadır. 20.
yüzyıldaki soykırım olaylarının tarih derslerinde daha ayrıntılı biçimde ele
alınmasını öteden beri savunan eğitim uzmanları, müfredatı hafifletmek ve
tekrarları önlemek amacıyla, bu konuların Brandenburg’un uyguladığı gibi, 9. ve
10. sınıfın ders programına alınmasına şimdiye kadar karşı çıkmaktaydı.

Eğitimciler bunu tartışadursun, Ermeni sorununun her şeyden önce politikanın
gündemine getirilmesi gerekmektedir. Avrupa Parlamentosu, bu güne kadar
saptadığı bir dizi kararla, Ankara’nın Ermeni soykırımı gerçeğini kabullenmesi
için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Türkler’in buna öteden beri olduğu gibi
yine karşı çıkması yetmiyormuş gibi, Alman hükümeti ve AB Komisyonu, Türkler’in
bu garip tarih anlayışını, kısa süre önce kararı verilen üyelik müzakerelerinin
gündemine getirmeyi bile düşünmemektedir.

Son gelişmeler üzerine şimdi bazı Alman politikacıların, Brandenburg eyaletinde
yaşanan bu olayı Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki yeterliliği bağlamında
gündeme taşıyarak istismara yeltenmesini olağan karşılamak gerekir. Ancak böyle
ucuz bir davranışın da, eleştiriyi asıl hedefinden saptırması tehlikesi vardır.

Kaynak : DW Radyosu Türkçe Yayınları İnternet Sitesi

Yorumlar kapatıldı.