İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AZG: YARGI TEMSİLCİLERİ ORTAK AÇIKLAMADA BULUNDULAR

28-30 Ocak arasında Ermenistan yargı sistemi temsilciler;
yargıçlar, avukatlar ve savcılar Dzağkatsor’da, Anayasa reform paketlerine
ilişkin bir forum-değerlendirme toplantısı düzenlediler. Toplantı yeni
demokratik devletlerde hukuki sistem hukuku tekrar yapılandırma çabalarını
destekleyen Amerikan Hukukçular Birliği (AHB) tarafından organize edildi.

AHB’den Garen Andreasyan, 3 günlük değerlendirme toplantısı
esnasında; Koalisyon ve Bişrleşik Çalışma Partisi tarafından önerilen anayasa
değişiklik paketlerinin değerlendirildiğini, avukatların insan hakları
meselelerine, savcıların yargılama normlarına ilişkin konulara, yargıçların
temelde insan hakları olmak üzere, Adalet Komisyonu, yargıçların disiplin
sorumluluğuna ilişkin konulara değindiğini söyledi.

3 günlük forum-toplantı sonrasında, yargı sistemi
temsilcileri yaptıkları ortak açıklamada şunları belirttiler.

1. İnsan haklarının verimli korunmasını temin amacıyla kişi
hak ve özgürlüklerine ilişkin maddelerin, Avrupa Konvansiyonu ve benzeri diğer
uluslararası normlarla uyumlu hale geterilsin.

2. Adalet Komisyonunun temsili yapısı genişletilsin ve
yetkileri artırılsın.

3. Yargıçların bağımsızlığını garanti altına ilamak için,
yargıcın yetkilerinin dondurulması ve disiplin sorumluluğuna ilişkin
uluslararası ilkelere uygun prosedürün geliştirilmesi.

4. Savcıların görev alanları gözden geçirilerek yetki sınırı
netleştirilsin.

Forum sonrası basına açıklamada bulunan Amerikan hukukçular
blğ. Md. Kerin Kentrik, 3 gün açık ve aktif değerlendirmelerde bulunulduğunu ve
Ermenistanlı yargıç, savcı ve avukatların Ermenistan Anayasasına ilişkin
meselelere iyi derecede hakim olduklarını kaydetti.

Yorumlar kapatıldı.