İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Patrik Hazretleri Melkonian Fonunu İzleme Grubunu Kabul Etti

Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Hazretleri, 24 Ocak 2005
Pazartesi
saat 18:00’de Melkonian Fonunu İzleme Grubu üyelerini Patrikhane’deki
makamında kabul etti.

Ardaşes Çavuşyan başkanlığındaki Melkonian Fonunu İzleme Grubu, Garabed
Melkonian vasiyeti hükümlerine göre tarihi okulun tedrisata devamını
teminen
harekete geçmiş olduğu için Patrik Hazretlerine teşekkürlerini iletti.

Patrik Hazretleri, 28 Aralık 2004 tarihinde, Los Angeles Melkonian
Okulundan
Yetişenler Derneği Başkanı Raffi Zinzalyan’ı, 2. Başkan Mgo
Gocamanyan’ı ve
hukukçu Mark MacCarley’i patriklik makamında kabul ederek, konukların
kendisine takdim ettikleri 15 Aralık 1926 tarihli Melkonian
vasiyetnamesini
tebellüğ etmişti.

Mısır’a göç eden Kayseri asıllı varlıklı bir işadamı olan Garabed
Melkonian,
1921 yılında menkul ve gayrımenkullerini Türkiye Ermenileri Patrikliği
adına
79. Türkiye Ermenileri Patriği sıfatını taşıyan Zaven Der Yeğyayan’a
hibe
etmiş, Patrik de hayırseverin arzusuna istinaden 1924 yılında
Lefkoşe-Kıbrıs
’ta bir okul ve bir yetimhane tesis ederek, tesise hayırseverin anısını
ebedileştirmek amacıyla Melkonian Eğitim Enstitüsü (MEI, Melkonian
Educational Institute) adını vermişti.

Patrik Zaven, 25 Aralık 1925’te, Kıbrıs’taki MEI de dahil olmak üzere
Garabed Melkonian’ın tüm varlığını, mirasın menkul ve gayrımenkul
değerlerini daha iyi idare edebileceği ve vasiyetname hükümlerini daha
iyi
yerine getirebileceği iddiasında bulunan Genel Ermeni Hayır Birliği’ne
(AGBU, Armenian General Benevolent Union) devretti. Böylece, 15 Aralık
1926
tarihinde Melkonian vasiyetnamesinin hükümleri AGBU, Patrik Zaven ve
Garabed
Melkonian tarafından değiştirildi, Türk ve Mısır resmi makamlarınca da
tescil edildi.

15 Aralık 1926 tarihinde değiştirilmiş olan Garabed Melkonian
Vasiyetnamesine göre, AGBU’nun, Lefkoşe’deki (bugün Güney Kıbrıs’ta)
MEI’nin
bekasını temin etmesi; Kudüs Ermeni Patrikliği’ne yılda 1,000 Mısır
Lirası
tahsis etmesi; Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne yılda 1,000 Mısır
Lirası
tahsis etmesi; İskenderiye’deki Ermeni Ortodoks Kilisesi’ne yakın bir
yerde
Ermeni çocukları için bir anaokulu tesis etmesi; Türkiye Ermenileri
Patrikliği’ne ayrıca yılda 500 Mısır Lirası ödemesi gerekmektedir.

75 yılı aşkın bir süredir AGBU, Lefkoşe’deki (Güney Kıbrıs) MEI’nin
tedrisata devam edebilmesi için asgari vazifelerini yerine getirmiş
olup,
Türkiye Ermenileri Patrikliği ile AGBU arasındaki ilişkiler olağan
şekilde
seyretti. Ancak Melkonian Vasiyetnamesi hükümleri, 2004 yılının Mart
ayında
AGBU tarafından resmen ihlal edilmiş olup, Güney Kıbrıs’taki MEI’nin
2005
okul yılı sonunda mutlaka kapatılacağı ve öğrencilerin başka bir okula
nakledileceği, gayrımenkullerin satışından elde edilecek olan meblağla
da
Ermenistan’da Melkonian Kültür Evi adlı yeni bir merkez tesis edileceği
tebliğ edildi. AGBU, bu kararını Patrik Zaven’in resmî halefi olan 84.
Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob’u haberdar etmeden veya kendisine
danışmadan vermiştir.

1926 tarihli Melkonian Vasiyetnamesi’nin varlığından ve içeriğinden ilk
olarak 28 Aralık 2004 günü haberdar olduğunu Melkonian Fonunu İzleme
Grubu
üyelerine bildiren Patrik Mesrob, belgelerin kendisine MEI mezunları
tarafından iletildiğini ifade etti (Patrik Zaven’in arşivi halen Kudüs
Patrikliği’nde bulunmaktadır). Patrik Hazretleri, selefi Patrik Zaven
tarafından AGBU’ya devredilen yükümlülüklerin bariz olduğunu vurguladı.

Melkonian Fonunu İzleme Grubu üyelerine aktarılan bilgiye göre,
İstanbul ve
Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni temsil eden bugünkü yasal Patrik
sıfatıyla,
Patrik II. Mesrob, Kaliforniya Eyaleti barosuna kayıtlı olan Av. Mark
MacCarley vasıtasıyla, Los Angeles Yüksek Mahkemesi nezdinde AGBU’ya
dava
açmış bulunuyor. Dava,

1) AGBU’nun yükümlülüklerinin tescili;

2)
AGBU’nun
üstlenmiş olduğu yükümlülüklerin icrasının temini;

3) Melkonian
Vasiyeti
varlığının 1926’dan bugüne değin tüm hesaplarının halka arzının temini;
ve

4) AGBU’nun yükümlülüğünü yerine getirmede güven sarsıcı herhangi bir
durumun varolması durumunda ise tazminin teminini amaçlıyor.

Patrikliğin, AGBU’nun yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması
amacıyla
açtığı davayı desteklediklerini belirten Melkonian Fonunu İzleme Grubu,
MEI’
nin kapatılmasını önleyici tedbir almaya yönelik davayı açmaktan
çekinmediği
için Patrik Hazretlerine teşekkür etti.

Noel kutlamalarından sonra ihtiyaç üzerine bir araya gelen
müteşebbislerin
katılımıyla oluşan Melkonian Fonunu İzleme Grubu, Melkonian
Vasiyetnamesi
hakkında basında çıkan yazıları ve AGBU’nun bu alandaki faaliyetlerini
izlemek amacını güdüyor. Grupta görev alan Ardaşes Çavuşyan (Başkan),
Hagop
Mamigonyan (2. Başkan), Silva Kuyumcuoğlu (Sekreter), Yervant Asa,
Artin
Kilerci, Dork Miricanyan ve Aram Özhallacyan dahil tüm üyeler
Melkonian’da
öğrenim görmüş bulunuyor.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: