İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Barur Ersaraç´ın Okullarımız Hakkındaki Çözüm Önerileri

İlgililere son kez arz ediyorum:

Cemaatimizin sosyal ve kültürel geleceğini doğrudan ilgilendiren eğitim kurumlarımızın, mevcut sistem ve yapısal sorunlarının giderilmesi, kısmi iyileştirme çabaları yerine “yeniden yapılanma” yı da içine alan toplu çözümler gerektirdiği kanaatindeyim.

Yıllardır inceledim x sorunları gördüm, mevzuatı araştırdım x çözüm önerileri ürettim.

Objektif olmaya özen göstererek yargılarımı ilettim.

Onlarca yıl gecikildi.

Bir o kadar daha sürüncemede kalınmasının sorumluluğunu taşıyamayacağım için “son kez arz ediyorum” diye başladım.

Tek söz:

Çağdaş eğitime ulaşmada, eğitim kurumlarımızın uyguladığı klasik tür ilköğretim – ortaöğretim programından farklı tür ve statüde okullara ihtiyaç vardır.

İlk adım:

(Nasıl bir yapılanma önerdiğimi de içine alan) Bakanlığa iletilecek bu ihtiyacın, aşağıda örneğini tasarladığım toplu müracaatla yapılması.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

İstanbul ilinde faaliyet sürdüren Özel Ermeni Azınlık Okulları, her ne kadar birbirinden bağımsız Vakıfların yönettiği eğitim-öğretim kurumları olsalar da, genelde kendi çevreleri dışında cemaatin bütününe hizmet veren ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarıdır.

Bu bütünlük düşünüldüğünde; Cemaatimizin, yıllardır sürdürülen klasik eğitim veren okullar dışında farklı statüde eğitim kurumlarına da ihtiyacı olduğu çağdaş eğitim gereğidir.
Ayrıca; Bakanlığımızın 21.02.2001 tarih ve 00/02 sayılı “Müdürler Kurulu Kararı” nda belirtilen “Eğitim Reformu” nun genel amacı , resmi-özel ya da azınlık okulu olsun “Eğitimin her düzeyinde Avrupa Birliği göstergeleri” nin yakalanmasıdır.

Özel hedefler; Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının Avrupa Topluluğu ve OECD ülkeleri başta olarak gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması, İlköğretim 6. sınıftan itibaren mesleki rehberlik sunularak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimde bir alana yönlendirilmesi, böylece öğrencilerin %65′ i mesleki eğitim, %35′ inin diğer ortaöğretim kurumlarında okullaşmasını sağlamak amacıyla farklı programların bir arada sunulduğu “çok programlı lise” lere ağırlık verilmesi, özel eğitim ihtiyacının karşılanmasında özel eğitim sınıfları ve özel eğitim okulları açılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, yönetimleri Vakıflarımızın uhdesinde bulunan Özel Ermeni Azınlık Okullarımızın yeniden yapılandırılması projesi kapsamında:

1. Nersesyan Yermonyan İ.Ö.O. , Pangaltı Anarat Hıgutyun İ.Ö.O. ve Bomonti
Mıhitaryan İ.Ö.O. nun statü değişikliği ile bağımsız Anaokulu na, Samatya Anarat Hıgutyun İ.Ö.O. nun Özel Eğitim Okulu na dönüştürülmesine,

2. Tarkmanças İ.Ö.O. nun faaliyetinin geçici olarak durdurularak okul
binasının cemaatin eğitim-öğretim dışı bir fonksiyonuna tahsis edilmesi (Ermeni Kültür Merkezi),

3. Halen Bezciyan İ.Ö.O olarak faaliyet sürdüren okulun Bezciyan Mesleki
Teknik Lise bünyesinde (çıraklık eğitim merkezi), Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde (bilgisayarlı muhasebe), Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi vb.

4. Surp Haç Lisesine Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde (resim-iç mimari),
Esayan Lisesine Kız Meslek Lisesi bünyesinde (çocuk gelişimi bölümü), Pangaltı Lisesine Özel Akşam Lisesi,

5. Getronagan Lisesine Yabancı Dil Ağırlıklı Lise program ilavelerinin
yapılarak kademeli öğretime başlama izni verilmesi incelemelerinin yapılmasına,

Emir ve müsaadelerinizi arz ederiz. …./…./…….

(İmza)

……. Yönetim Krl. Bşk.

Kurucu Temsilcisi

……. Yönetim Krl. Bşk.

Kurucu Temsilcisi

Not:

Önerdiğim okul türlerinin tamamının özel öğretim kurumlarında açılmış örneği var.

Sadece 3. maddede belirtilen ve Kuyumculuk (Altın ve Vitrin Kuyumculuğu) Mesleki Eğitimini içine alacak Özel Mesleki Teknik Lise örneği yok. Bu durum , Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde “Çıraklık Eğitim Merkezi programının uygulanması” şeklinde düzenlenebilir.

Bu benim özetleyerek önerdiğim yapısal değişikliktir.
Kabul edilir x edilmez.

Ancak, yerel çözümler halinde eğitimi iyileştirme çabalarıyla yetinme gayretlerinin okullarımızdaki kan kaybını durduramadığı gerçeği de ortadadır.

Keyfiyet, ilgililerindir.

Barur ERSARAÇ

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: