İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kiliselerimizin Aydınlatma Saatlerine Çıkarılan Faturalar Konusu

Bilindiği gibi son günlerde Kiliselerimizin aydınlatma saatine faturalar tahsis edilmektedir konu hakkında cemaatimizin Avukatları çalışmalarını sürdürmektedir ben bu konuda yayınlanmış olan yönetmelik ve kararnameler

Hakkında bilgiler vermek istiyorum.

 

Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı 9/11/1995 tarihli ve 22458 sayılı Elektrik

Tarifeleri Yönetmeliği yayınlamıştır ve bugüne kadar konu ile ilgili

yayınlanan başka bir yönetmelik yoktur.

 

9/11/1995 tarih ve 22458 sayılı kararın G) ( Değişik bent R.G: 14/08/1996/ 22727 de yayımlanan yönetmelik.) Aydınlatma

  1. a) İbadethane Aydınlatması: Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen yerlerdir ( Cami, Mescit, Kilise, Havra,ve Sinagog ) İbadethanelerin aydınlatması için tüketilen elektrik enerjisine Ücretsiz ve Tarife Altı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Aydınlatma dışında ısıtma amaçlı elektrik tüketimleri ile müştemilat niteliğinde olan lojman ve benzeri yerlerde tüketilen elektrik enerjisine mesken abone grubu tarifesi uygulanır.

 

23/05/2002 tarih ve 24763 sayılı resmi gazetede yayımlanan 12/04/2002 tarih ve 2002/4100 sayılı kararnamenin eki kararın 2. madde f ) bendi.

İbadethaneler. ( Cami, Mescit, Kilise, Havra, ve Sinagog ) ve genel aydınlatma yerleri ( İl, İlçe, Belde ve Köylerde cadde ve sokak ile kamuya ait ücretsiz girilen park ve bahçe gibi halka açık yerler ).

 

  1. madde f ) bendi.

2002 yılı içersinde bu kararın 2. maddesinin f) bendinde belirtilen abone gruplarına ilişkin ölçü sistemlerinin tesis edilmesini takiben, genel aydınlatma yerlerinin elektrik enerjisi yıllık giderleri belediye sınırları içersinde ilgili belediye, belediye sınırları dışında ilgili il özel idare bütçesinden, İbadethanelerin elektrik enerjisi yıllık giderleri de Diyanet İşleri Başkanlığının takip eden yılı bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

İbadethane ve genel aydınlatma yerlerine, 19/1/2002 tarihinden itibaren içme ve kullanma suyu abone grubu ortalama satış fiyatı uygulanır.

2002 yılı içersinde ibadethane ve genel aydınlatma yerleri için ölçülen tüketim bedeli gelir kaybı tutarı olarak belirlenir.

 

21/03/2003 tarih ve 109 sayılı kurul kararı eki kararın 7. madde a) bendi.

İbadethane Aydınlatması: Toplumun İbadetine açılmış yerlerdir. ( Cami, Mescit, Kilise, Havra, Sinagog ve Cemevi).

 

İbadethanelerin aydınlatması için tüketilen elektrik enerjisine Ücretsiz ve Tarife Altı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Aydınlatma dışında ısıtma amaçlı elektrik tüketimleri ile müştemilat niteliğinde olan lojman ve benzeri yerlerde tüketilen elektrik enerjisine mesken abone grubu tarifesi uygulanır.

 

21/03/2003 tarih ve 112 sayılı kurul kararı eki kararın 1.1.7 madde a) bendi.

İbadethane Aydınlatması: Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen yerlerdir. ( Cami, Mescit, Kilise, Havra, Sinagog ve Cemevi ).

İbadethanelerin aydınlatması için tüketilen elektrik enerjisine Ücretsiz ve Tarife Altı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Aydınlatma dışında ısıtma amaçlı elektrik tüketimleri ile müştemilat niteliğinde olan lojman ve benzeri yerlerde tüketilen elektrik enerjisine mesken abone grubu tarifesi uygulanır.

 

15/01/2004 tarih ve 25347 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

  1. madde G) bendi a) fıkrası: İbadethane Aydınlatması. Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen yerlerdir.

İbadethane aydınlatma dışında ısıtma amaçlı elektrik tüketimleri ile müştemilat niteliğinde olan lojman ve benzeri yerlerde tüketilen elektrik enerjisine mesken abone grubu tarifesi uygulanır demektedir.

 

Tüm maddeleri incelediğimizde görülüyor ki İbadethane aydınlatması ücretlendirme konusunun hep dışındadır kısacası yapılması istenen şudur, sen

Kilisenin İbadet kısmının saatini diğerlerinden ayıracaksın şayet İbadet kısmında ısıtma amaçlı elektrik enerji tüketimin varsa onu da ayıracaksın sadece aydınlatma bedeli Diyanet işleri Başkanlığı bütçesinden karşılanacak.

 

Ancak Tedaş elinde olan mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu faturalar ödenecek der kilise, havra, sinagog faturalarını kendilerine gönderir camilerinki ise müftülüklere ve dolayısı ile Diyanet İşleri Başkanlığının takip eden yılı bütçesine konacak olan ödeneklerden karşılanacaktır.

 

Tedaşın müesseseler tahakkuk ve tahsilat dairesi başkanlığına göndermiş olduğu yazının örneğidir.

 

Konu: İbadethane ve Genel Aydınlatma Yerlerinin Faturalandırılması:

İlgi: a) 27/02/2003 tarih 565 sayılı  Mülga Müş. Hiz. Dai. Bşk. nın yazısı:

  1. b) 14/01/2003 tarih 0174 sayılı Mülga Müş. Hiz. Dai. Bşk. nın yazısı:

 

İlgi (a)da kayıtlı yazı ile 2. bir talimata kadar İbadethaneler ve Genel Aydınlatma yerlerine ilişkin olarak, faturalandırma işlemlerinin durdurulması talimatlandırılmıştı.

Bu konuya ilişkin olarak Belediye Başkanlıklarınca Danıştay 8. ve 10. Daireler nezdinde açılan davalar sonuçlanmış ve  ‘yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin Başbakanlık itirazının kabulüne’ dair Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu kararları yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

Bu sebeple ilgi (a) da kayıtlı yazı ile durdurulan İbadethane ve Genel Aydınlatma yerlerinde tüketilen elektrik enerjisinin birikmiş tahakkukları 30/09/2003 tarihi itibariyle ilgi (b) de kayıtlı yazıda belirtilen esaslar dahilinde yapılacak, ilgili hesaplara intikal ettirilecek ve Ekim, Kasım, ve Aralık aylarında da tüketilen enerji bedelleri aylık olarak tahakkuka bağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve Gereğini Önemle Rica Ederiz.

 

İmza

Burada görülen ve anlaşılan, mahkeme kullanım bedellerinin ödenmesine karar vermiştir bir ayrım getirmemiştir ayrıca konu ile ilgili farklı bir yönetmelik de yoktur konuya itiraz süresi gelen faturadan sonra iki aydır,

Süre içersinde itiraz etmezse muhatap kabullenmiş sayılır, itiraza gelen cevap olumsuzsa yine süre iki aydır, iki ay içersinde idari mahkemeye yürütmeyi durdurma kararı alınması için dava açılmazsa gelen cevap kabullenmiş sayılır

 

Duyumlarıma göre bazı kiliselerimize elektrik kesme eylemi için gidilmiştir fakat eylem gerçekleşmemiştir faturaların ödenmesi için ihtarda bulunulmuştur.

Nazaret Davityan

 


http://www.istanbulazinliklari.org/SAYFA.ASP?S=10010

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın