İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

yenişafak: İsa´nın gerilişi Müslümanlar´ı gerdi! (2)

Dr. Hüsnü Mahalli

İsa’nın Çilesi, yani acıları filmi ile ilgili olarak Türkiye’de yaşanan ilginç tartışmalar hakkındaki düşüncelerimi dün aktarmıştım.. Filmdeki konunun bir tarafı olmamalarına rağmen bazı Türk ve Müslüman çevreler her nedense filme ve filmin yansıtmaya çalıştığı bazı tarihsel ve dinsel gerçeklere karşı bir kampanya yürütüyorlar.

Bunların yapmaya çalıştığı şeyi anlayabilirim!

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığına bir türlü anlam veremiyorum.

Cuma hutbesini İsa’nın çarmıha gerilişine tahsis eden Diyanet İşleri Başkanlığı acaba ne yapmak istiyordu..

Müslümanlar’ın sorunları ile ilgilenmesi gereken Diyanet neden ve nasıl oluyor da böyle bir tartışmanın tarafı haline geliyor?

Acaba Diyanet şimdiye kadar Türkler’i, Araplar’ı, Müslümanlar’ı ve hatta Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i bile aşağlayan yüzlerce film yapan Yahudi sermayeli Hollywood’a karşı hiçbir hutbesini tahsis etmeyi aklından bile geçirdi mi ?

Geçen yıl bir domuza ‘Muhammed ‘ adını veren İsrailliler’e Diyanet acaba neden ses çıkartmamıştı..

Yoksa Diyanet ‘anti-semitist’ suçlamasından mı korkuyor!

Bir kez daha söylüyorum..

Mel Gibson’un filmi Yahudiler’le Hıristiyanlar arasında var olan dinsel ve tarihsel sorunları ve çatışmaları anlatmaktadır..

Film bugün Hıristiyan Batı’da İsrail’e ve Yahudiler’e karşı yükselen siyasal nefretin dışa vurumunu yansıtmaktadır.

Bu biz Müslümanlar’ın sorunu değildir.

Türkler, Araplar ve genel olarak Müslümanlar Kur’an’ın belirlediği sınırlar içinde Yahudiler’e ve Hıristiyanlar’a bakarlarlar. Müslümanlar; Yahudiler ve Hıristiyanlar kendilerine karşı düşmanca tavırlar alsalar bile salt dinsel nedenlerden dolayı onlardan nefret etmezler..

Ancak olayı dinsel çerçevenin dışına çıkartarak bakanların da bugün İsrail’den nefret etmek için binlerce nedeni vardır..

Anti-semetizim; Amerikalılar’ın dediği gibi ‘dinsel ve ırksal olarak bir azınlık olan Yahudiler’den nefret etmek’ değildir..

Yahudiler yaşadıkları Batılı topluluklarda dinsel bir azınlık olarak nefret uyandırıyorlarsa o onların sorunudur..

Ama Yahudiler etnik bir topluluk değildir..

Türkiye’deki Yahudiler 500 yıl önce İspanya’dan getirildikten sonra nasıl Türk oldular ise, yüzyıllardır Rusya’da yaşayan Yahudiler Rus, Kürdistan’dakiler Kürt ve Habeşistan’dakiler de Habeş Yahudileri’dir!

Yahudilik bir dindir, ırk değildir.. Tıpkı Müslümanlık ve Hıristiyanlık gibi..

Durum böyle iken, acaba İsa’nın çarmıha gerilişi neden bazı Müslümanlar’ı geriyor!

Neden bu bazıları vucudunun yarısından fazlası felçli olan bir kişinin ( Ahmed Yasin) namaz sonrası İsrailliler tarafından hunharca öldürmesinden dolayı İsrail terörüne karşı aynı şekilde ve düzeyde tepki göstermiyorlar?

Yoksa bunu yaparlarsa anti-semitist olmakla suçlanacaklarından mı korkuyorlar?

Neden Başbakan Erdoğan, TBMM Başkanı Arınç kadar cesurca ve açık bir şekilde İsrail’in katil ve terörist bir devlet olduğunu söylemiyorlar..

Herkes açık, net ve dürüst olmak zorundadır..

Filmi bahane ederek İsrail’e ve onun ırkçı dinsel ve siyasal ideolojilerine sahip çıkmayı sürdürenlere hiç unutmamalarını temenni ettiğim bir çift sözüm olacak.

İsrail dünyanın en tehlikeli terörist ülkesidir..

George W. Bush destekli Şaron dünyanın en tehlikeli katilidir..

İsrail ve Şaron şu anda kendilerini savunan veya haklı çıkarmaya çaba harcayanlar dahil Müslümanlar’ın her türünden nefret ederler..

İsrail ve Şaron hiçbir şekilde barış yanlısı değildir ve barış yapmayacaklardır..

İnadına Hamas lideri Rantisi’yi de hunharca öldüren Şaron tüm dünyaya nasıl kafa tuttuğunu ve herkesle nasıl alay ettiğini kanıtlamaktadır.

Şaron’un tüm bu cinayetlerini İsa’nın Acıları filminin gösterildiği sırada işlemesinin sizce hiçbir anlamı yok mudur!

Dikkat edilirse İsrailliler filme hiçbir şekilde tepki göstermiyorlar..

Çok güçlü olduğunu bildiğimiz Amerika’daki Yahudi lobileri de filme karşı ciddi hiç- bir tepki ve kampanya yürütmediler..

Onlar sanki filmdeki gerçeklerden yola çıkarak herkesin yüreğine korku salmak ve ‘işte biz böyleyiz’ der gibiler..

İsrail’in nasıl bir devlet olduğunu henüz anlamayanlar lütfen bir kez daha İsa’nın Acıları filmini seyretsinler..

Belki o zaman Filistinliler’e yapılanların niçin yapıldığını anlarlar!

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: