İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

hürriyet: Tarih dersleri (3)

Özdemir İNCE

Şahin Karakaya, Justin McCarthy beğenmiyor. Ve beğenmemesinin gerekçesini şöyle açıklıyor:

“Justin McCarthy tarih mi yazar, masal mı yazar ve şerbetine göre şeker mi verir ve neticede taraflar tarafından desteklenen (ekonomikçe), hükümetler tarafından ödüllendiren, madalya verilen bir tarihçiyi seçmeniz sizin nasıl okuma yeteneğinizi gösteriyor… Tarihi bilenlere bırakmanızı öneririm!”

***

“Ölüm ve Sürgün” adlı kitabı çeviren Bilge Umar, Justin McCarthy’nin ABD’nin Louisville Üniversitesinde profesör olduğunu yazıyor. Şahin Karakaya’nın dediği gibi masal yazarı olsaydı, sanırım, bu görevi kendine vermezlerdi. Justin McCarthy, çok tartışmalı bir konuda doğru ve gerçekleri cesaretle savunduğu için Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendisine ödül verilmiştir.

Bay Karakaya’nın değerlendirmesine göre Ermeni yandaşı yorumların yanında yer almayan tarihçiler masal yazıcısı ve rüşvet yiyici oluyor.

***

Justin MaCarthy, Mondros Mütarekesi’nin 16.maddesine göre Kilikia’yı işgal eden Fransızların örgütlenmelerinin zayıf, sayılarının yetersiz olduğunu; komutanların barışı korumak niyetinde olmadıklarını yazıyor. Ve ekliyor:

“Dahası, Kilikia’ya gönderilmiş Fransız subaylarının, örneğin Albay Bremond’un, halkın mallarına el koyarak hatta yağma baskınları yürüterek kişisel zenginlik elde etmek amacında olduğu ileri sürülmüştür.

Bundan kötüsü şuydu ki, Fransız subayların komutası altında pek az Fransız asker bulunuyordu; böylece Kilikia’daki “Fransız” birlikleri gerçekte sömürgelerden gelme yahut Ermeni askerlerden oluşuyordu; ikinci türdekiler (yani Ermeniler,Ö.İ), Fransız subayların sözde denetimindeydi. Kilikia’daki işgalin ilk görevlileri, Ermeni Lejyonu idi.”

***

Justin McCarthy 115 numaralı dipnotunda bu bilgiyi Fransız resmi kaynaklarından aktardığını belirtiyor:

“1919 Haziranında ilk takviye birliklerinin gelmesine kadar. Ermeni Lejyonu, Kilikia’daki tek Fransız birliği idi. Bu bölgede Fransız ordusunun tarihçesi, o dönemde, Lejyonun tarihçesi ile karışmıştır; ne yazık ki bu tarihçe bizim saygınlığımıza çok büyük zarar veren disiplinsizlik ve zorbalık eylemleri ile pek özel biçimde damgalanmıştır [pek belirgin özelliği budur].

(Fransa Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Genel Kurmayı, Harb Tarihi Dairesi, General Du Hays).

***

Yukarıdaki satırlar bir Fransız Generalin kaleminden çıkmış. Demek ki Justin McCarthy masal değil tarih yazıyor.

Ama belki de, Şahin Karakaya’ya göre, General Du Hays de Türkye’den rüşvet almıştır!

Aslına bakarsanız, bu yazı burada bitiyor, ama biraz daha bilgi göz çıkarmaz!

Pazartesi günü, Boğos Nubar Paşa’nın Ermeni Lejyonu’nun hangi koşullarda oluşturulduğunu açıklayan 26 Aralık 1920 tarihli mektubunu yayınlayacağım.

(Devamı pazartesi)

Yorumlar kapatıldı.