İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

lraper: Istanbul Vilayeti´nde Yapılan Toplantı

Dış İşleri Bakanlığı üst düzey bürokratlarının İstanbul Valiliği marifetiyle yaptıkları davet üzerine, 20 Ocak 2004 günü saat 10:00’da Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II Hazretleri, Patriklik Hukuk Komisyonu üyeleri Av. Diran Bakar, Av. Setrak Davuthan, Av. Sebu Arslangil eşliğinde İstanbul Vilayetini ziyarete gitti.

İstanbul Valisi Muammer Güler ile yapılan öngörüşmeden sonra Patrik Hazretleri ve hukuk danışmanları, Vilayet mavi toplantı salonunda Dış İşleri yetkilileri Büyükelçi Deniz Bölükbaşı, Dışişleri İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Kemal Asya, Hukuk müşaviri Aydın Özbay, ve İçişleri
Bakanlığı’ndan iki temsilciden oluşan bir heyetle yuvarlak masa etrafında
bir araya geldiler.

Toplantının amacı, bundan önce çeşitli vesilelerle Patrik Hazretlerinin Ankara temasları sırasında cemaat sorunları hakkında ilgili Devlet birimlerine sunulan taleplerin içeriği üzerinde görüş alış verişinde bulunmaktı.

Toplantının konusu temel olarak, uyum yasalarının uygulanmasından doğan
aksaklıkları gözlemlemek, Dil ve din öğretmeni yetiştirmek, Vakıflara
Mütevelli Heyeti üyesi seçiminin düzenlenmesi yolunda hazırlanmakta olan yönetmelik ile Patriklik ve Seçim Esasları hakkındaki esasların irdelenmesi gibi dört amaca yönelikti.

1)Uyum Yasaları çerçevesinde çıkartılan yönetmelik nedeniyle vakıflarımızın uygulamada karşı karşıya kaldıkları sıkıntılar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tasarrufları ve ayrıca mal edinme hakkının satın alma dışındaki bedelsiz, yani bağış ve vasiyet yoluyla edinimler bakımından yasayla getirilen izin sınırlamasının diğer vakıflarla oluşturduğu eşitsizlik ve farklılıklar;

2)Din adamı, dil ve din öğretmeni yetiştirme yolunda yapılması gereken düzenlemeler yolundaki çalışmalar değerlendirildi. Çok yakın gelecekte YÖK Başkanı ile Ankara’da yapılacak karşılıklı görüşme ve çözüm alternatifleri;

3)İstanbul’daki Türkiye Ermenileri Patrikliği hakkındaki mevzuat ile emsal olmamak koşuluyla önceleri ısdar edilen Bakanlar Kurulu kararlarının, kadim örf ve adetlere göre güncelleştirilmesi;

4)Vakıf İdare heyetleri seçimlerinin geniş çevrede yapılmasını öngörecek bir yönetmeliğin hazırlanışı bağlamında Kayseri, Kırıkhan ve Diyarbakır’daki kilise vakfı yönetim kurullarına üye seçimi yolundaki yaşamsal gereksinimlerin giderilmesi; Malatya ve Sivas’taki eski Ermeni kiliselerinin yeniden ibadete açılabilmesi;

5)Surp Haç Tıbrevank hakkındaki idari ve kazai sürecin değerlendirilmesi; Ve nihayet Gümüşyan Vakfının vakfiyesi doğrultusunda günün Ermeni Patriği tarafından idaresi önündeki aksaklık ve engeller, yaklaşık iki saat süren toplantı sırasında enine boyuna masaya yatırılarak yapılan karşılıklı fikir teatilerine konu teşkil etti.

Hazırlanacak ve son şekli alacak normlar üzerinde yeniden etraflı şekilde görüşme yapılmak üzere toplantı sona erdirildi. .

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: