İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

zaman: Azınlık vakıflarına gayrimenkul edinme hakkı 18 ay uzatıldı

Cemaat vakıflarının, taşınmaz mal edinme süresi 18 ay uzatıldı. Genelkurmay’ın itirazı ve ilgili mercilerin gösterdiği tereddütler nedeniyle, uygulamada sıkıntı yaşandı. Yaşanan tereddütleri gidermek için genelge yayınlayan Tapu Kadastro, tescil süresinin kanunla uzatıldığını bildirdi.

Türkiye’deki azınlıklara ait cemaat vakıflarının, taşınmaz mal edinmeleri için başvuru sürelerinin 18 ay daha uzatıldığı öğrenildi. Hem mal edinme, hem de süre uzatımı konularının hükümetle Genelkurmay arasında bazı sıkıntılara sebep olduğu iddia ediliyor. Genelkurmay’ın itiraz etmesi ve ilgili mercilerin 18 aylık uzatmayı uygulamada gösterdiği tereddütler üzerine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, 15 Aralık 2003’te bir genelge yayınlayarak, tescil süresinin bir kanunla uzatıldığını belirterek ‘uygulamadaki tereddütlerin’ giderilmesini istedi.

Dinî azınlıklara gayrimenkul edinme hakkını veren kanun, 11 Ocak 2003’te 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun birinci maddesine çeşitli fıkralar eklenmesiyle çıkartılmış, bunun uygulanmasıyla ilgili olarak da 24 Ocak 2003’te bir yönetmelik yayınlanmıştı. Kanundaki bu değişiklikle, azınlık vakıflarının, mal edinme ve tescili için gereken Bakanlar Kurulu izni kaldırılıp, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni yeterli sayıldı. Mal edinme ve tescille ilgili başvuru süresinin dolması üzerine, 19 Temmuz 2003’te 4928 sayılı kanun yayınlandı ve bu kanunla azınlıklara 18 ay ek süre verildi.

Vakıflar Kanunu’ndaki değişikliğin yapılması aşamasında Milli Güvenlik Kurulu’nda askerle hükümeti karşı karşıya getiren konu, uzatılmanın yapılmasından sonra da iki taraf arasında sorun olmaya devam ediyor. Sıkıntının sebeplerinden ilki, hangi vakıfların mal edinme ve tescil hakkından faydalanacağı konusundaki görüş ayrılığından kaynaklanıyor. Hükümet, 24 Ocak 2003’te yayınlanan yönetmelikte, haktan faydalanacak 160 azınlık vakfının listesini yayınladı. Lozan Antlaşması’nda dinî vakıf statüsünde 63 vakfın zikredildiği, bunların dışında kalan ve sonradan kurulan vakıflara, özellikle de okul faaliyeti gösterenlere hakkın verilmemesi isteniyor. Ayrıca Medeni Kanun’a göre dinî amaçlı vakıf kurulamayacağı savunuluyor. Sıkıntının bir başka sebebi de, gayrimenkullerin kimler adına tescil edileceği. Genelkurmay, herhangi bir Rum, Ermeni veya Süryani kişinin, yabancı bir ülkede notere tasdik ettirdiği bağış senediyle gelip, “burayı sahibi bana bağışladı, adıma tescil edin” demesini güvenli ve sağlıklı bulmadığını belirtirken, hükümet AB uyum sürecinde bunun yapılmasının sakıncası bulunmadığını savunuyor.

Konuyla ilgili hükümet–asker ihtilafı tescil sürecini de etkiledi ve çeşitli sıkıntılar baş gösterdi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanı Özkan Cerit imzasıyla yayınlanan 2003-16/1572 sayılı genelge, ‘uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi’ amacını taşıyor.

Ahmet Dinç / Ankara

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: