İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Istanbul Cumhuriyet dönemi ermeni edebiyatina bir baki$ (6 ve son)

Yaz dônemi için kaleme aldigimiz bu kisa edebiyat sohbetini Haygazn Kalustyan ile sona erdirelim.

Haygazn Kalusdyan 1920 dogumlu olarak Bolsahaylarin karanlik dönemlerinden « yirmi tertip nafia askerligi » , « Varlik vergisi » gibi yipratici , bezdirici bir dönemin kurbanlarindan olarak edebi dünyaya içtimai $iirlerle ve kendi gibi yokluk içindeki Garbis Cancikyan’la girdi. $airin ilgi çeken $iirlerinden biri ile eserini tanimaya çali$alim :

AK$AM ——————————————-(IRIGUN)

$imdi —————————————————( Hima)

Bir kadin———————————————–( Gin mI)

I$siz kocasini bekliyor —————————( GI Isbase ir kordzazurg amusnin)

$imdi

Kâgit parçalarInIn alevi

Pazar kaldirImlari üstünde

dökülen lahana yapraklarini

Yemege çevirecek

Ve masa üstündeki ekmek bIçagi

Tekrar —————————————————(Tekrar)

Ekmek ekmek ekmek bekleyecek…….——-( Hatz hatz hatz gI Isbase)

Bu $iiri de içinde olmak üzere $airin eserlerinden “rahatsiz“ olan emniyet müdûrlügü (1945 senelerinde) bu $iirindeki „ birlik ve beraberligi bozucu“ olabilecek manayi $airi müdüriyete çagirarak sorgular. $air ne diyecegini $a$irir ….. Emniyetten çiktiktan sonra $air bir arkada$ina konuyu açarak, ak$am o ekmek bekleyen kadinin annesi oldugunu söylemedigini anlatir……

Haygazn Kalsudyan cefali bir hayattan sonra ihtiyar annesini arkada birakarak di$ ülkelere gitmeye mecbur olur. 1960 seneleri ortasinda ise Hayasdan’a giden $air 1984 de vefat eder…. Mezar ta$ini Istanbul’daki bir arkada$i eserlerinin telif hakkindan elde ettigi parayla yaptirir. $airin mezari Yerevan’da Soveda$en mezarliginda.

Bu cefali $airimizi çektigi acilarla hatirlarken bu yazi serisine tekrar diger yazar ve $airlerimizi de ele alarak ba$ka bir tatil döneminde devam etme ümidi ile hepinize mutlu bir yaz sonu ve ba$arili bir akademik yil dilerim.

Ohannik.akopcan@francetelecom.com

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: