İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

azg: FAKİR KENDİ BAŞININ ÇARESİNE BAKIYOR

1 temmuz’dan itibaren Hükumet’in, Haziran 2002/ 350 sayılı kararındaki düzeltme yürürlüğe girecek. Buna göre, sosyal yardım alan ailelerdeki, 18 yaşına gelmemiş herbir bireye verilen yardımda artış 1500 Dram’dan 2000 dram’a ulaşacak. Bu temek sosyal yardım miktarı olan 4000 Dramla toplanacak. 2 yaşına kadar çocukların çalışan annelerine verilen kısmi tatil yardımlar ve doğumdan hemen sonra birkerelik verilen 5900 Dram’lık yardımı saymazsak, küçüklere, Devlet’in dikkatenden fazla pay düşmemektedir. Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Destek Bl. Bşk. Yrd. Ve Sosyal Yardım Ks. Md. Greta Grigoryan’a göre, bu ‘hata’nın dikkate alınması sonucu, yardımlarda kısmi artış yapıldı. Tabii ki bu miktar hayati meseleleri çözmez, fakat 3’den fazla çok çocuklu aileler için belli çnemi olur. Devlet, “az ama, hiç olmazsa birşey” mantığıyla hareket etmeye devam ediyor. Herşeye rağmen, aile sosyal yardımları düzeninde düzeltmeler yapılmakla beraber, bunlar en nihayetinde, aynı ailelere karşı bir nitelik de taşıyor. Ailenin yoksulluğunu değerlendiren, sınır puan olan 36, 1999 yılından bu yana değişmiş değil. Bundan herhangi bir fayda olmadığı gibi, kıstaslarla ve yeni düzeltmelerle köylünün boynundaki ilmiği devamlı sıkıyorlar.

6 yıl önce ülkede, 230.000 sosyal yardım alan aile varken, bugün bu sayı 150.000 hesaplanmaktadır. Göstergelerden yoksulların temizlenmesinin son sebebi, bu yıl 1 Haziran’da, Emekli aylıklarına ortalama 700 Dram’lık artış yapılması. Bu bir elle verip, diğer elle diğer cebe girip, onları daha yüksek yardımdan men etmek şeklinde gerçekleşiyor. Bu yeni uzak hedefli karar-emrin, saklanmış acımasız mantığıyla, sosyal yardım alanlar listelerden çıkarılmaktadır. Bu yılki temizlemelerde,köylünün topraktan elde ettiği gelirin hesaplamasında yapılan değişiklik esaslı rol oynadı. Yeni sistemde, köylü ödeme yapacak, belge gösterecek, yani toprak gelirleri öncekinden daha sıkı kıstaslarla hesaplanmakta. Fakat, toprağın köylüye günlük ekmekten başka gelir getirmediği gerçeği gözardı edilmektedir. Son yıllardaki iklim koşullarındaki ani değişikliklerin, köylüler için sorun olduğu bilinen bir gerçek. Geçen yıl Devlet, Davuş eyaleti sınır köylerini, toprak vergisinden muaf kıldı ve yoksulluk puan hesaplamasında, toprak gelirini 0 puan olarak gösterdi. Bu yıl benzeri görülmemiş donlar oldu, fakat sosyal yardım alanların listeleri hazırlanırken bu gözardı edildi.

Hükümeyin 407 Nolu yeni kararı başka bir değişiklik de getirmektedir. Önceleri Devlet Bütçesi’nden sosyal yardımlara tahsis edilen miktarın %95’i bu amaçla kullanılmaktaydı. Kalan %5’se, bir kerelik yardım olmak üzere, 36’dan düşük puana sahip ailelere veriliyordu. 407 Kararıyla, bir kerelik yardım olarak (bunun miktarı sosyal yardım temel dmiktarı olan 4.000 dram) %5 oranı değil, kalan kullanılmayan miktar tahsis edilecek. Yani Sosyal Hizmetler Yerel Merkezleri’nin, en azından 3 ayda bir, 36’dan düşük puana sahip ailelere, bir kerelik yardım yapacağı tahmin edilmektedir.

Herşeye rağmen, Devlet’ten umudunu kesen köylü, kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Birçok aile yurtdışı çalışma hesabına geçiniyor. Çalışma olanağına sahip olmayanlarsa, durumu sessizlikle geçirme tekdüzeliğiyle, Yehova Şahitleri’nin veya diğer tarikatların kucağında kurtuluşu arıyor.

Garine Danielyan

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: