İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Lraper: Ankara Temasları: Cemaat Sorunları Listesi

Yurtdışında iyi niyet gezisinde bulunan Patrik Mesrob II Hazretleri adına, Ruhani Kurul Sekreteri Dr. Krikor Damatyan, Patrik Hazretlerinin danışmanlarından Melkon Karaköse ve cemaatin hukukçularından Diran Bakar’dan oluşan bir heyet, sırasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’i makamlarında ziyaret ettiler.

Heyet üyeleri 3 Aralık Salı günü gerçekleşen görüşmelerde, yeni bakanlara Ermeni cemaatinin başlıca sorunları hakkında hukukçuların ve patrik danışmanlarının birlikte hazırlamış oldukları bir dosyayı sundular. Her iki bakan iletilen sorunların dile getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve sorunların halli için gerekli çalışmaların yapılacağını temin ettiler.

Heyet üyeleri ayrıca Başbakan Abdullah Gül’e iletilmek üzere sorunları içeren bir dosyayı da Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’e teslim ettiler.

Dört başlık altında toplanarak hazırlanmış dosyada Patrikliğin hükmi şahsiyeti, Patrik seçimi ile ilgili yönetmelik ve din görevlisi hazırlanmasındaki sorunların yanısıra, okul, kilise ve hastane vakıflarıyla ilgili sorunlar yer aldı. Özellikle vakıfların yönetim kurulları seçiminde yaşanan zorluklar ve mal edinmeleri konusundaki eşitlik ilkesine karşı uygulamalar hakkında görüş belirtildi. Okullardaki kayıt sorunları, Ermenice ve Din Bilgisi öğretmenlerinin hazırlanamaması, kapanan okul binalarının kiraya verilememesi, Surp Haç Tbrevank Lisesi’nin yönetim kurulu seçimine izin verilmemesi cemaat okullarıyla ilgili sorunlar başlığı altında sunuldu. Son başlık altında ise ders kitaplarında ve öğrencilere önerilen yardımcı kitaplarda Ermenilere karşı düşmanlığı, kin ve nefreti arttırıcı unsurlar hakkında görüşler belirtildi.

Heyet üyeleri aynı gün Ankara’dan İstanbul’a döndüler.

Yorumlar kapatıldı.