İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ntv: Uyum yasaları paketi taslağı netleşti

Ankara
NTV

27 Kasım — AİHM kararları çerçevesinde yeniden yargılanmanın önünü açacak değişiklikleri de içeren pakette, türban ya da Kürtçe eğitim talebi nedeniyle okuldan uzaklaştırılan yükseköğrenim öğrencilerine de, disiplin affı getiren madde dikkat çekiyor.

Kopenhag siyasi kriterlerine uyum çerçevesinde hazırlanan uyum yasaları taslağı 9 kanunun 36 maddesinde değişikliği içeriyor. Uyum paketi şu esasları getiriyor:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında yargılamanın iadesi sağlanıyor ve yeniden yargılanma hakkı getiriliyor,

Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu hükümlerinin Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde de uygulanması sağlanıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi esas tutularak adil yargılanma hakkı getirilmesi amaçlanıyor,

Hakkında işkence ve kötü muamele iddiaları bulunan kamu görevlileri hakkında idarenin izni alınmadan yargılanabilecek,

Olağanüstü Hal Bölgesi’ndeki hükümlü ve tutuklular 10 gün yerine en fazla 7 gün için ifadeleri alınmak üzere tutukevinden alınabilecekler ve bu süre içinde yasal konumlarından kaynaklanan haklardan yararlanabilecekler,

İşkence ve kötü muamele suçlarında zamanaşımı kaldırılıyor,

Dernek kurma özgürlüğü genişletiliyor,

Dernekler yurtdışı ilişkilerde ve resmi olmayan yazışmalarında yabancı dilleri kullanabilecekler,

Dernekler bildiri ve beyanname ve benzeri yazıları önbildirim zorunluluğu olmaksızın yayınlayabilecekler,

Dernekler yurt dışında şube açabilecekler ve yurt dışında kurulmuş derneklere ve kuruluşlara üye olabilecekler,

Yabancı dernekler karşılıklı olmak ve Dışişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı’nın izniyle Türkiye’de faaliyette bulunabilecekler,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararı verdiği durumlarda, ihlal kararına konu olan suçla ilgili bilgiler Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce sicil kayıtlarından çıkarılacak,

Basın Kanunu’nda yapılacak değişiklikle “basın organları haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamaz” hükmü getiriliyor,

Siyasi parti kapatma davalarında kapatılmaya karar verilebilmesi için ‘beşte üç’ oy çokluğu şartı aranacak,

Cumhuriyet savcısının istemlerine karşı siyasi partiye yargıya başvurma hakkı tanınacak,

Türkiye’de ikamet eden yabancılara dilekçe verme hakkı sağlanacak,

Cemaat vakıflarına taşınmaz mal edinme hakkı sağlanacak,

2001-2002 yılı başından kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yüksek öğrenim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin aldıkları disiplin cezaları bütün sonuçları ile kaldırılacak. Cezai kayıtlar ilgililerin müracaatı aranmaksızın dosyalardan çıkartılacak.

Bu arada, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında, uyum paketiyle ilgili tartışma yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, paketin özellikle türbanlı öğrencilere af getiren maddesinden hareketle, bu konunun aceleye getirilmeden ayrıntılı bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti. Ancak Cemil Çiçek’e Ertuğrul Yalçınbayır’ın karşı çıktığı bildirildi. Yalçınbayır’ın “uyum paketini Kopenhag Zirvesi’ne kadar yetiştirmeliyiz” diyerek tartışmaya nokta koyduğu öğrenildi.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: