İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vakıflar Genelgesi

T.C. BAŞBAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 11/10/2002 tarih ve B.02.1.VGM.012.00.00.156/1 sayılı, Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları konusundaki, Vakıflar Genel Müdür Vekili Ümit Çoban imzalı Genelge’sini ilgilenenler için yayınlıyoruz:

GENELGE 2002/3

Bilindiği gibi 4771 Sayılı Çeşitli Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 9/8/2002 tarihli Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları hakkında yönetmelik 4/10/2002 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ve Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak :

1.Cemaat vakıfları ancak dini, hayri, eğitsel, sıhhi, sosyal ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni taşınmaz mal edinebileceklerdir.

2.Cemaat vakıfları ancak dini, hayri, eğitsel, sıhhi, sosyal ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1936 beyannamesinde olmayan, fiilen kullandıkları taşınmaz malların tescili için başvuruda bulanabileceklerdir.

3.Cemaat vakıfları ancak dini, hayri, eğitsel, sıhhi, sosyal ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bağış veya vasiyet yoluyla taşınmaz mal edinebileceklerdir.

4.Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili uygun görülen talepler, Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.

5.Lozan ve diğer uluslararası andlaşmalarla azınlık statüsü verilen cemaatlara ait vakıfların yaptığı başvurular, yönetmelikte belirtildiği biçimde değerlendirilecek, red veya kabul işlemi yapılmaksızın, Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte tüm başvurular Genel Müdürlüğe intikal ettirilecektir.

6.1,2,3 ve 4. maddelerde yer alan hususlarla ilgili talepler, ayrı ayrı ve zaman geçirilmeksizin değerlendirilecektir.

7.Değerlendirmede Yönetmeliğin 6. ve geçici 1. maddesindeki kıstaslar esas alınacaktır.

8.Yönetmeliğin geçici 1. maddesinin (b) bendinde yer alan : “tasdikli irade suretleri ile fermanlar muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya senetleri kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri, tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, mülkname muhasebatı atika kalemi kayıtları, mübayaa, istihkam ve ihbar hücetleri, evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları,” belgelerinden birisi yeterli kabul edilecektir.

9.Yönetmeliğin geçici 1. maddesindeki değerlendirme toplantısına, Tapu Sicil veya Kadastro Müdürlüğünden bir temsilcinin katılması mutlaka sağlanacaktır.

10.Değerlendirme sırasında ihtiyaç belirlenirken edinilmek istenilen taşınmaz malların bulunduğu belediye sınırları dahilindeki cemaat nüfusunun ne kadar olduğu hususu da dikkate alınacaktır.

Yukarıda belirtilen hususların titizlikle uygulanmasını ve gereğini rica ederim.

Ümit Çoban
Genel Müdür V.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: