İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Lraper: Kumkapı´da AB Kararlılığı Toplantısı

Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin Ruhani Kurulu, 11 Kasım 2002 Pazartesi günü saat 18:00’de, Surp Asdvadzadzin Patriklik Merkez Kilisesi’nin Surp Harutyun Şapeli’ndeki toplantısına İstanbul’daki kilise ve cemaat vakıflarının temsilcilerinin de katılımıyla genişletilmiş bir oturum gerçekleştirdi.


(Aram Srpazan, Şahan Srpazan, Mesrob II, Setrak Tokat, Krikor Döşemeciyan)

Patrik Mesrob II Hazretlerinin riyaset ettiği oturuma, Patrik Vekili Başepiskopos Şahan Sıvacıyan, Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Aram Ateşyan, Patrik Hazretlerinin danışmanları da katıldılar.

Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Aram Srpazan’ın teklifiyle, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Setrak Tokat’ın yönettiği oturumda, sekreterlik görevi de Patrik Hazretlerinin danışmanlarından Krikor Döşemeciyan’a verildi.

Toplam 74 kişinin katıldığı ve birbuçuk saat kadar süren genişletilmiş oturumda, 18 ayrı konuşmacının tek tek söz alarak fikirlerini beyan etmesinden sonra yapılan müzakere sonucunda aşağıdaki şekilde mutabakata varıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyeliği yolundaki çalışmalar tarihi bir evreden geçmektedir. 1958 yılından bu yana çeşitli çehrelere bürünen bu süreç 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye aday ülke statüsünün tanınması ile yeni bir döneme girmiş, Kopenhag kriterleri olarak bilinen bir dizi demokratik, hukuksal, ekonomik ilkelerle mevzuata uyum çalışmaları başlatışmıştır. Bu çerçevede hukuksal, ekonomik ve kültürel bağlamda mevzuat ve uygulamaları, AB standartlarına ulaştırma yolunda sonuncusu 3 Ağustos 2002 tarihinde olmak üzere Anayasa değişiklik paketi ve uyum yasaları T.B.M.M. tarafından kabul edilmiştir. Bu denli kısa sürede bu kadar geniş kapsamlı reformların gerçekleştirilmesi Türkiye’nin irade ve kararlılığını kanıtlamaktadır. Bu noktada, ulusal ve uluslararası konjonktür göz önüne alındığında, 12 Aralık tarihinde düzenlenecek olan Kopenhag doruğunda Türkiye’ye tam üyelik görüşmelerine başlama yolunda bir tarih verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu süreç içerisinde geleceğini AB içerisinde gören Türkiye tüm organları ve hükümet-dışı kuruluşlarıyla uyum yasalarının kabul edilmesi ve yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir.

Bu topraklar üzerinde yaşayan Ermeni toplumu yüzyıllardır kader birliği içerisinde olduğu Türk halkıyla birlikte batılılaşma ve çağdaş uygarlığa erişme çabalarında her zaman ön saflarda yerini almış olup, bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin . AB üyeliği konusunda da tüm halkımız ile görüş ve duygu birliği içerisindedir.

Bizler, Türkiye Ermenileri tarafından seçilmiş olan Ruhani Kurul üyeleri ve vakıf yöneticileri olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye Ermenilerinin yürütülen AB uyum çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etmek ister, Kilisemizi ve cemaatimizi ilgilendiren hala eksik olan bir kısım düzenleme ve uygulamaların hükümetimiz ve yöneticilerimiz tarafından düzeltileceğine olan inancımızı yineleriz.

Altı yüzyıllık Patrikliğimiz ve Türkiye’nin en kalabalık gayri-müslim cemaati olan onbinlerce Ermeni Kilisesi mensubu adına Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyeliği yönündeki irademizi bu vesile ile bir kez daha belirtiriz.

12 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Kopenhag doruğunda, Türkiye’ye AB’ye tam üyelik görüşmelerini başlatmak için bir tarih verilmesinin Türkiye’nin geleceği ve reformların sürmesi açısından önemini göz önünde bulundurarak, bu yolda halkımızın tüm kesimleri ile birlikte hareket etme yolundaki kararlılığımızı beyan ederiz.

Bu çerçevede Türkiye Ermenilerinin dinsel, toplumsal ve kültürel gözetmeni olan Patriğimiz Mesrob II Hazretleri’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyeliği yolundaki cemaatimizin bu iradesini AB ve tüm üye ülke yöneticileri, Parlamenterleri, Bakanları, Hükümet ve Devlet Başkanları nezdinde belirtmesini cemaatimiz adına bir vatandaşlık görevi addetmekteyiz.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: