İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Star: Azınlık vakıfları yarın MGK´da

AB uyum yasalarıyla hakları genişletilerek, Avrupa’nın hiçbir ülkesindeki azınlık gruplara verilmeyen bir serbestlik kazanan Türkiye’deki ‘azınlık vakıfları’ yarın yapılacak olan MGK toplantısının ana gündem maddesi.

MGK’da ele alınacak raporda yeni düzenlemenin getirdiği sakıncalar eleştirilerek, Türkiye’de Vatikan türü devlet kurulabileceği tehlikesine dikkat çekildi. Çözüm önerilerinin de yer aldığı raporda, Vakıflar Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü’nde yürütelecek, ‘Vakıflar Tüzük ve İlgili Yönetmelik Değişiklikleri’ çalışmalarında bu sakıncaların dikkate alınması istendi.

Raporda, özetle şu görüşler yer alıyor:

  • Fener Rum Patriği’nin ekümen olma ve İstanbul’da Vatikan benzeri bir devlet yaratma amacı dikkate alınmalı.
  • Bu yasanın azınlıklara getirdiği haklar hiçbir ülkede azınlıklara tanınmış değildir. Yasanın getirdiği hükümler, ülkemiz aleyhinde faaliyette bulunan vakıflara daha rahat hareket etme imkanı ve serbestlik sağlıyor.

  • Azınlıklar uluslararası işbirliği ile siyasi ve ekonomik güç haline gelerek ‘Lozan Barış Antlaşması’ ile verilmiş hakları zorlayabilirler.

  • Yasaya göre azınlık vakıflarının yurt dışındaki vakıflara üye olmaları ve işbirliği yapmaları da izne bağlandı. Ancak izin verecek makamlar siyasi etki altında kalabilecek olması nedeniyle vakıflar üzerinde sağlanacak etkin bir denetim ve engelleme mekanizması da ortadan kaldırılmış oldu.

  • Azınlık vakıfları çıkarılan yasaya dayalı uygulamalarda mülk edinmelerine ilişkin verilecek izinleri yetersiz görmeleri durumunda, devletle aralarındaki uyuşmazlığı uluslararası platformda tartışmaya açacaklar.

  • Yasa bu vakıfların kuruluş amaçlarında belirttiği hususlara hizmet etmemektedir.

IŞIL ABIŞGİL

Yorumlar kapatıldı.