İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

MOZAİK Programı için Teklif Çağrısı

Hibeler için Yerel Teklif Çağrısı Duyurusu

Avrupa Komisyonu, Avrupa Toplulukları MEDA programının mali yardımı ile
Türkiye’de kültürel etkinlikler için teklif çağrısında bulunmaktadır.

MOZAİK programı, AB’nin çok-kültürlü kimliğini yansıtan Avrupa kültürü ve
sanatının çeşitli alanlarına Türk halkının ilgisini arttırmak için, kültürel
etkinliklere eş-finansman sağlamak üzere tasarlanmıştır. Teklif edilen
etkinlikler, kültürel boyutuyla AB tartışmalarını destekleme imkanı
sunmalıdır.

MOZAİK programı, Türkiye’de yenilikçi ve yaratıcı fikirler ve girişimlerle,
Avrupa kültürüne olan ilgiyi canlandırarak, Türkiye’deki çok-kültürlülük
bilincini arttıran ya da arttırmak isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar
(örneğin, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf, birlik, üniversite, odalar)
tarafından tasarlanacak ve uygulanacak “kültür projelerinden” oluşacaktır.
Projeler, kültürel duyarlılığı arttırmak için kullanılacak ana temaları,
materyalleri ve yöntemleri belirtmeli, geniş kitlelere ulaşmalı ve mümkün
olan hallerde, yaygın etki bırakmalıdır.

Söz konusu teklif çağrısı kapsamında mevcut olan toplam miktar EUR
250.000’dur. Bununla birlikte, proje başına talep edilen AK hibeleri asgari
EUR 30,000 azami EUR 50.000 olabilir. Bu limitler dahilinde, söz konusu
hibe, proje toplam maliyetinin en fazla %75’ini karşılayabilir.

Teklif çağrısının tam metnine ve Başvuru Kılavuzuna aşağıda belirtilen
internet adresinden ulaşılabilir:
http://www.deltur.cec.eu.int

Başvuru Kılavuzu, başvuru sahiplerine posta ya da faks yoluyla
gönderilememektedir. Tüm başvurular İngilizce olarak ve Başvuru Kılavuzuna
uygun şekilde yapılmalıdır.

Teklifler en geç 22 Ekim 2002 tarihinde saat 16:00’ya kadar sunulmalıdır.
Belirtilen vakitten sonra sunulan teklifler dikkate alınmayacaktır.

Tüm dokümanlar İngilizce olup, başvuruların da İngilizce olarak yapılması
gerekmektedir.


CALL FOR PROPOSALS
for the MOSAIC Programme issued by the Representation of the European
Commission to Turkey

1. Publication reference

2002/CULTURE/B7-4100 (Meda) /005

2. Programme and Financing source

“The MOSAIC Programme”, Budget line: MEDA B7-4100

3. Nature of activities, geographical area and project duration

(a) Short description (5 lines) of planned activities:

The programme will co-finance cultural actions aiming at enhancing Turkish
people interest in different aspects of European culture and arts as an
expression of the diversity of EU multicultural identity. The proposed
activities should provide an opportunity to foster the debate about the EU
by enriching it with a cultural dimension.
The programme will encourage the intercultural dialogue between Turkish and
other European people by invigorating active involvement of the
non-governmental organizations to raise awareness and knowledge about
different fields of European culture and art and increase the intercultural
dialogue in the field of performing and visual arts, cultural heritage,
radio, TV, cinema, photography, multimedia, dance, music, theatre,
exhibitions, history of civilizations, architecture, literature etc.

(b) Geographical area:

The projects should take place in Turkey

(c) Maximum project duration:

Maximum 12 months

For details, see the “Guidelines for Applicants” referred to in item 12.

4. Overall amount available for this Call for Proposals
EUR 250,000.-

5. Maximum and minimum grant amounts

(a) Minimum grant for a project: EUR 30,000.-

(b) Maximum grant for a project: EUR 50,000.-

(b) Maximum proportion of project costs to be covered by Community
funding: 75 %

6. Maximum number of grants to be awarded

8

ELIGIBILITY CRITERIA

7. Eligibility: Who may apply

The programme will focus on applications submitted by non-profit-making
organizations such as non-governmental organization, association,
foundation, union, university.

For more information on eligibility, please refer to the Guidelines for
Applicants (Section 2.1)

PROVISIONAL TIMETABLE

8. Provisional notification date of results of the award process
December 2002

AWARD CRITERIA

9. Award criteria

Please see the Guidelines for Applicants (item 12 of this notice)

APPLICATION FORMALITIES

10. Application format and details to be provided
Applications must be submitted using the standard application form which
could be reached from the web address annexed in the Guidelines for
Applicants mentioned in item 12, whose format and instructions must be
strictly observed. For each application, one signed original and five copies
must be supplied by the applicant.

11. Deadline for applications

22 October 2002 at 16.00 h.

Any application received by the Contracting Authority after this deadline
will not be considered.
For more information on where and how to send applications, please refer to
the Guidelines for Applicants (section 2.2.2)

12. Detailed information

Detailed information on this Call for Proposals is contained in the
“Guidelines for Applicants”, which are published together with this notice
on the Internet Website of the Representation of the European Commission to
Turkey: www.deltur.cec.eu.int

Any questions regarding this Call for Proposals should be sent by e-mail
(including the Publication Reference of this Call for Proposals shown in
item 1) to e-mail address:
delegation-turkey@cec.eu.int or fax: 90-312-446 67 37.

All applicants are encouraged to consult the above Internet Web page
regularly before the deadline for applications since the Commission will
publish the asked questions and the corresponding replies.

Application forms have to arrive on the deadline to the address below:

The Representation of the European Commission to Turkey
Ref: 2002/CULTURE/B7-4100 (Meda) /005 “The MOSAIC Programme”

Postal address: Uğur Mumcu Caddesi No: 88/4
Gaziosmanpaşa 06700 Ankara, Turkey

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: