İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2002 Ermeni Araştırmaları Yarışması

Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Türkiye’de Ermeni Araştırmalarını Teşvik
Etmek İçin Makale / Deneme Yarışması Düzenliyor

Dağıtım: Yerel, ulusal ve uluslararası basın

* Toplam ödül miktarı 3 milyarı aşıyor. Ayrıca on adet mansiyon ödülü
verilecek
* Amaç Ermeni kültürü ve tarihine Türkiye’de olan ilgiyi arttırmak ve Türk
ve Ermeniler arasındaki iletişim eksikliğini giderebilmek
* Yarışma herkese açık. Eserler Türkçe ya da İngilizce olabilir.

(ANKARA) Ankara merkezli Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nce Türkiye’de bir
ilke daha imza atıyor.Enstitüce düzenlenen Ermeni Araştırmaları Yarışması
şimdiden çok sayıda araştırmacının ilgisini çekmeyi başardı. Yarışmada
birincilik ödülü 1.500.000.000 Tl. olarak belirlenmiştir. İkincilik için
1.000.000.000, üçüncülük ödülü olarak ise 750.000.000 TL. belirlenmiştir.
Bunların dışında 10 adet mansiyon ödülü verilecektir. Yarışmaya gönderilecek
çalışmalar için her hangi bir konu sınırlaması belirlenmemiş, Ermeni
kültürü, tarihi, siyaseti ve Türk-Ermeni ilişkileri başta olmak üzere Ermeni
araştırmaları konusundaki her denemeye katılma şansı verilmiştir. Yarışmanın
katılım şartları aşağıda belirtilmiştir. Bunun dışında daha detaylı bilgi
www.eraren.org adresinden ya da Enstitü’den Dr. Sedat LAÇİNER’den
alınabilir.

Ermeni Araştırmaları
Yarışması Şartnamesi

Amaçlar

1. Tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına bilimsel veriler ve yöntemler
kullanarak yanıt verilmesine katkıda bulunmak,

2. Türk ve Ermeni halkları arasında bilinçli olarak yaratılmak istenen
gerginliğin azaltılmasına yardımcı bulunabilmek,

3. Tarihi yanlış anlamaların ve güvensizliğin giderilmesinde çaba sarf
etmek,

4. Ermeni sorunu konusunda Türk bilim adamları, araştırmacılar, basın ve
kamuoyunda gerekli ilgiyi oluşturabilmek,

5. Ermeni kültürü, tarihi, siyaseti ve Türk-Ermeni ilişkileri konusunda
çalışmalar yürüten kişi ve kurumların çalışmalarının değerlendirilmesini,
söz konusu eserlerin kamuoyuna ulaşmasını sağlayabilmek,

6. Türk bilim dünyasında konu ile ilgili birikimin ortaya çıkmasına katkıda
bulunabilmek,

Kimler Katılabilir

Araştırma yarışmasına katılımda herhangi bir kişi sınırlandırması yoktur.
Her katılımcı eşit şansa sahiptir.

Katılım Şartları (Teknik Şartlar)

1. Çalışmalar Ermeni kültürü, siyaseti, tarihi, Türk-Ermeni ilişkileri
üzerinde olabilir. Tarihsel dönem sınırlandırması yoktur. Şu ana kadar
görece az değinilmiş alanlar katılımcılara özellikle önerilir. Ayrıca modern
Ermenistan ve onun komşuları ile olan ilişkileri ve Karabağ sorunu da
işlenebilecek konular arasındadır.

2. Çalışmalar Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanacaktır. Başka dillerden
başvuru kabul edilmemekle birlikte herhangi bir dilde yazılmış özgün
çalışmaların tercümesi kabul edilebilir.

3. Çalışmalar en az 3500, en fazla 15.000 kelime olmalıdır. Söz konusu
sınırlarda % 10’luk fark kabul edilebilir.

4. Çalışmalar bir buçuk ya da iki aralıklı olarak yazılmalı, Değerlendirme
Komitesi’ne inceleme yapabilme kolaylığı sağlayabilmek amacıyla kağıdın her
iki tarafında yeterli miktarda boşluk bırakılmalıdır. Sayfalar sıralı bir
şekilde numaralandırılmalı, kağıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır.
Çalışmanın kapağında yazarın tam adı, unvanı, varsa kurumu ve çalışmanın tam
adı yer almalıdır. Kişisel bilgiler Değerlendirme Komitesi’ne
sunulmayacağından bu tür veriler sadece yazının kapağında yer almalı, diğer
bölümlerde belirtilmemelidir. Ayrıca iletişim adresi, mümkün olduğu
durumlarda telefon, faks ve e-mail adresleri de kapak sayfasında
belirtilmelidir.

5. Çalışmanın sonunda kullanılan kaynaklar belirtilmelidir. Dipnot ve
kaynakçada yazar, kitap/makale adı, (Basım yeri: yayınevi, tarih) sırası
izlenmelidir.

6. Çalışmanın teslimi anında başka bir yayın kuruluşu tarafından
değerlendirmeye alınmamış olması gereklidir. Dereceye giren çalışmaların
yayın hakkı bir yıl süre ile Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’ne aittir.
Tamamı daha önce yayınlanmış olan eserler kabul edilmez.

7. Çalışmalar mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde, fakat bilimsel
standartlar ve belirtilen kurallar göz önünde bulundurularak
hazırlanmalıdır.

8. Çalışmalar hiçbir şekilde iade edilmez. Bu nedenle gönderilen her
çalışmanın yazarı tarafından bir örneğinin elde tutulması tavsiye edilir. Bu
konuda yayıncı kuruluş hiçbir sorumluluk kabul etmez.

9. Çalışmalar şu adrese gönderilmelidir: 2002 Ulusal Ermeni Araştırmaları
Yarışması, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Konrad Adenauer Cad., No. 61,
Yıldız, Çankaya, Ankara.

10. Yazarlar çalışmalarını gönderdikten sonra ‘alındı teyidi’nin
yollandığından emin olmalıdırlar. Ancak e-mail adresi belirten adaylara
‘alındı teyidi’ gönderilecektir.

11. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Ermeni Araştırmaları Enstitüsü
çalışanları, Düzenleme ve Değerlendirme Komiteleri üyeleri ile bu kişilerin
yakınları yarışmaya katılamazlar.

12. Yarışmaya katılan tüm adaylar bu şartnamede belirtilen kuralları kabul
etmiş sayılırlar.

13. Yanlış bildirimde bulunanlar yarışma ile ilgili hiçbir hak iddiasında
bulunamazlar.

Değerlendirme

Belirtilen kıstaslara uygun olarak gönderilecek çalışmalar ilk olarak
Düzenleme Komitesi tarafından teknik şartlara uygunluk yönünden
değerlendirilecektir. Teknik şartları yerine getiren tüm eserler
Değerlendirme Komitesi’ne sunulacaktır. Komite’nin çalışmaları
değerlendirmedeki en önemli kıstasları bilim dünyasına ve toplumlar
arasındaki barışa katkıdır. Sonuçlar 15 Ekim 2002 tarihinde ilan
edilecektir.

Son Başvuru Tarihi

Aday çalışmaların en geç 31 Temmuz 2002 tarihinde belirtilen adreste olması
gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Düzenleme Komitesi

Dr. Sedat LAÇİNER (Koordinatör)
Yrd. Doç. Dr. Kamer KASIM
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAYA
Şenol KANTARCI
Aydan İYİGÜNGÖR
Hatem CABBARLI
Ayşe FIRAT

Değerlendirme Komitesi

Prof. Enver KONUKÇU (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Hasan KÖNİ (Ankara Üniversitesi)
Armağan KULOĞLU (E. Tümg.)
Ömer E. LÜTEM (E. Büyükelçi, Erm. Araş. Ens. Başkanı)
Prof. Ümit ÖZDAĞ (Asam Başkanı)
Dr. Bilal ŞİMŞİR (E. Büyükelçi)

Yorumlar kapatıldı.