İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer son RTÜK yasasını veto etti

Çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, RTÜK ile ilgili yasayı veto etti. Konu ile ilgili farklı kaynaklardan aldığımız haberler aşağıdadır.

Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e bu konudaki görüşlerinizi http://www.cankaya.gov.tr/eposta.htm adresinde belirtilen e-maile ulaştırabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in TBMM Başkanlığı’na gönderdiği radyo televizyon yasasını veto gerekçelerini içeren yazısını tam metin olarak ntvmsnbc.com sitesinde bulabilirsiniz.


Radikal : Sezer, RTÜK yasasını onaylamadı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 4676 sayılı ‘Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığı’na geri gönderdi. Sezer, 16 sayfalık iade gerekçesinde, uygulanacak para cezaları, üye seçimi, Üst Kurul’un Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’na bağlanması, para cezası ile bu cezaların
uygulanmasını gerektiren eylemler arasındaki oransızlık, cezaların alt ve üst sınırları arasındaki dengesiz farklılık, izlenme oranı, tekelleşme, internet yayıncılığı gibi konulara yer verdi. Sezer, ‘kamu yararıyla bağdaşmayan, demokratik geleneklere, temel hak ve özgürlüklere, hukuka ve anayasal ilkelere uygun düşmeyen kurallar içerdiğini’ belirterek kanunu yayınlamayı uygun görmediğini ifade etti.

Ntvmsnbc.com : Sezer’den RTÜK yasasına veto

Cumhurbaşkanı “tekelleşmeye yol açar” gerekçesiyle iade etti.

18 Haziran— Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınlarını düzenleyen yasayı onaylamadı ve bir kez daha görüşülmek üzere iade etti.

Sezer’in veto gerekçesi (Tam Metin)

Sezer, veto gerekçesinde yasanın hükümleriyle tekelleşmenin kaçınılmaz olduğu görüşünü savundu. Veto gerekçesinin sonuç bölümünde şu görüşlere yer verdi:

“Basın Yasası’nda yapılan bu değişiklikler, öngörülen para cezaları nedeniyle haber, düşünce ve kanaatlerin özgürce yayınlanmasını ve basın işletmelerinin yaşamını sürdürmesini engelleyecektir. Bu cezalarla, basın sektörünün krize sürüklenmesi ve sermaye birikimleri sınırlı gazetelerin yayın yaşamından çekilmesi, böylece basında tekelleşmenin gerçekleşmesi kaçınılmazdır”

SEZER’İN İKİNCİ VETOSU

Radyo-TV Yasası, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in iade ettiği ikinci yasa oldu. Sezer, daha önce de 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen bazı suçlarda şartla tahliye ve cezaların ertelenmesini öngören yasayı “bir kez daha görüşülmek üzere” TBMM’ye geri göndermiş, bu düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’nda aynen kabul edilmesi üzerine onaylamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Basın Danışmanı Metin Yalman’ın 4 Mayıs 2001 tarihinde düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Sezer, anılan tarihe kadar kendisine gönderilen 31 KHK’den 24’ünü, çeşitli konulara ilişkin 1587 Bakanlar Kurulu kararının 1584’ünü, kamu görevlerine atamalara ilişkin 45 Bakanlar Kurulu kararının 44’ünü, 279 vekalet tezkeresinin tamamını ve 723 müşterek kararnamenin 676’sını inceleyerek onayladı.

Aynı dönem içinde Sezer bir yasa, 7 KHK, 3 Bakanlar Kurulu kararı, 21 müşterek atama kararnamesini ise iade etti. Bugünkü iadeyle birlikte Cumhurbaşkanı’nın bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderdiği yasa sayısı ikiye çıktı.

BUNDAN SONRAKİ DURUM

Anayasa’nın 100. maddesi, Cumhurbaşkanı’na “Kanunları bir kez daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığı’na gönderme” yetkisi veriyor. Yasa Meclis’te hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edilirse Cumhurbaşkanı yasayı onaylıyor. Ancak, Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurabiliyor.

Meclis iade edilen yasayı değiştirerek benimserse Cumhurbaşkanı yeni bir yasa gibi inceleyip TBMM’ye geri gönderebiliyor.

Anayasa’nın “Kanunların Cumhurbaşkanı’nca yayımlanması” başlıklı 89. maddesi şu düzenlemeyi getiriyor:

“Cumhurbaşkanı, TBMM’ce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar. Yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde TBMM’ye geri gönderir. Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir. TBMM, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanı’nca yayımlanır; Meclis geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclis’e gönderebilir.”

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: