İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bölgeler Dil Çeşitliliğini Zorluyor

AB Bölgeler Komitesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLRAE) ve Hırvatistan Avrupa Bütünleşme Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği “Dil Çeşitliliği: Avrupa Kentleri ve Bölgeleri için bir Fırsat” konulu toplantıda bir Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bu bildirge ile ulusal hükümetler, okullarda en az iki yabancı dilin öğretilmesi için girişimde bulunmaya, dil promosyonunda partizanca yaklaşımlar sergilemmeye ve Avrupa
Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’nı onaylamaya davet edildiler.

Bildiri ayrıca, yerel ve bölgesel yönetimleri yerel ve bölgesel düzeyde kültürel kimliğin geliştirilmesine ve kullanıcıların yaşadığı yerlerde bölgesel ve azınlık dillerinin kullanımı ve öğretilmesini kolaylaştırmaya, göçmenlerin ev sahibi ülkenin dilini öğrenmesi için programlar oluşturmaya, ama aynı zamanda da göçmenlerin dillerine ilişkin bilginin de ev sahibi ülkede tanıtılmasını teşvik etmeye davet ediyor.

Avrupa Komisyonu ise, Socrates, Leonardo, Lingua gibi dil öğrenmeyi içeren programlarını güçlendirmeye ve AB Antlaşmasının 154. maddesinde yer alan “kültürlerin çeşitliliğine saygı gösterme ve geliştirme” yükümlülüğünün uygulanmasında dil farklılıklarına özel önem atfetmeye davet edildi.

Yorumlar kapatıldı.