İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hosrof Köletavitoğlu ile röportaj

Sarı Liste ile “süpriz” bir şekilde seçime katılan Hosrof Köletavitoğlu sorularımızı yanıtladı…

HyeTert: Yönetime talip olma sürecinde Hastanenin bugünkü durumunu incelediniz. Mevcut yönetimde gördüğünüz eksiklikler neler? Sizi bu işe soyunmaya iten nedir?

HK: Seçim programımızın giriş bölümünde belirttiğimiz üzere bizim temel ilkemiz birleştirici, uzlaştırıcı ve yapıcı olmaktır. Bu ilkemiz ışığında hastanemizi bugünlere getiren mevcut ve tüm yönetimlere müteşekkir olduğumuzu vurguladık.

Bu bayrak yarışında bir ekip olarak profesyonel tecrübelerimizi, kalbimizi ve özverimizi de ortaya koymak üzere bu göreve soyunduk.

HyeTert: Listenizdeki isimlerin tecrübesiz olduğu ve hatta sizin seçimi kazanmanızın Hastane açısından “çok kötü” olacağını söyleyenler var. Bu konuda biraz da kendi listenizdeki insanlardan bahsederek bizi aydınlatırmısınız?

HK: Bu görüşe sahip olanları da saygı ile kucaklıyoruz. Seçildiğimiz takdirde bunun böyle olmadığını, çalışmalarımızla ortaya koyacağız. Ekibimizde profesyonel olarak özel sektörde üst düzey yönetici sıfatıyla görev alan arkadaşlarımız mevcuttur.
Diğer arkadaşlarımızın da toplumumuzun büyük kesimini oluşturan orta boyutlu işletme sahipleri ve sanayicilerden oluştuğunu gururla belirtmek isteriz.

HyeTert: Özellikle aday olan diğer iki liste uzun senelerdir Hastane’yi yöneten Pilo Atan konusunda çeşitli tasarruflarını ortaya koyuyorlar. Hatta Pilo Atan’ın Onursal Başkan dahi yapılabileceği söyleniyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi öğrenebilirmiyiz?

HK: Geçmiş dönemlerin yöneticileri ile hiçbir noktada polemiğe girmemeyi ilke edindik. Bizim için bahsi geçen büyüğümüzün hastaneyi bugünlere taşıması onuru kendisine verilebilecek gönüllerimizde bu ünvanla yer alacaktır. Bu da çalışmalarımıza tecrübe ve ışık katacaktır.

HyeTert: Hastanemizin gelişmesi ve yenilikleri izlemesi konusundaki projelerinizi anlatır mısınız?

HK: Programımızda bahsettiğimiz konuların gerektiği gibi dikkatle incelenmesi anlaşabilmemiz için en önemli kılavuz olacaktır.

HyeTert: Listenizde neden kadınlara hiç yer verilmedi ? Sizce bu görevi yapabilecek kadınlarımız yok mu?

HK: Bu bizden çok kalplerimizin en nezih köşesinde yer alan kadınlarımızdan kaynaklanmaktadır. Listemizdeki çok değerli 2 hanım arkadaşımızın listeler seçim kuruluna verilmeden hemen önce çekilmeleri, bize başka hanım arkadaşları listemize alma zamanı bırakmamıştır. Hanımlarımızın yönetimimize katkılarını danışma kurulları vasıtasıyla sağlayacağız.

HyeTert: Cemaate ve özelliklere seçmenlere vermek istediğiniz mesajınız.

HK: Cemaatimizin en önemli kurumlarından birinin yönetimine soyunurken düzeyli ve kaliteli bir seçim propagandası dönemi geçirdiğimize inanıyoruz. Hastanemizin kuruluş amacından uzaklaşmadan çağımızın gerektirdiği kurumsallaştırmanın yapılması gerektiğine inanıyoruz. Hazırladığımız ve guruplar içerisinde ilk defa bizim basına verdiğimiz programımızın uygulanmasını, bu reformaların yapılabilmesi için bize destek vermenizi istiyoruz.

HyeTert: Varsa diğer söyleyecekleriniz.

HK: Cemaatimize şunu söylemek istiyoruz, “oylarınıza talibiz”.

SARI LİSTE PROGRAMI

1) Ülkemiz bugünlerde ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Zor geçecek bu dönemden hastanemiz de etkilenmekte ve etkilenmeye devam edecektir. Bu dönemi atlatabilmek için gereken tedbirler eksiksiz ve tam olarak alınacaktır.

2) Hastane yönetimimiz 2000’li yıllara uygun yönetimin temelini atacak, kuruluş gayesini göz önüne alarak yeniden yapılanma yoluna gidecektir. Hizmet üretiminde kalite ve verimliliği arttırarak daha hızlı, etkin ve güvenli servis verilmesi sağlanacaktır.Çağdaş bilgi işlem teknolojisinden maksimum faydalanan bir hastane oluşturulacaktır.

3) Günümüzde sağlık sektörü bacasız bir endüstri haline gelmiştir. Hastaneler bu pazardan pay almak için inanılmaz bir rekabete girmişlerdir.Hastanemiz de cemaat hastanesi amacından uzaklaşmadan daha fazla hastaya servis vererek bu pazardan payını alacaktır.

4) Hastane işletmeciliği çağımızda profesyonel bir anlayışla ayakta kalabilir. Gerekli kadroları göreve getirip yönetim kurulu olarak denetleme görevini yapacağız.

5) Cemaat mensuplarımızı hastanemizden daha büyük bir oranda faydalanmaları doğrultusunda çalışmalar yapacağız

6) Faaliyetlerimizi ve hesaplarımızı denetleyecek (cemaatimiz mensuplarından seçilecek) bağımsız ve şeffaf bir denetleme komisyonu oluşturulacaktır. Hastanemiz düzenli olarak bu komisyon tarafından denetlenecektir.

7) Hastanemiz için bir dış danışma kurulu oluşturulacaktır. Cemaatimizin önde gelen üyeleri (Öğretim üyeleri, tüm vakıf ve derneklerin birer temsilcilileri, basın temsilcileri, belediye meclisi üyeleri ve sivil toplum örgütlerindeki cemaat mensupları vs.) bu kurulun doğal üyeleri olacaktır. Bu kurul yönetimimize gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunacak ve yönetime yardımcı olacaktır.

8) Ayrıca Hastane içi özel bir danışma kurulu oluşturulacaktır. Bu kurul belirli aralıklarla toplanıp hastane içindeki sorunların çözümünde yönetime yardımcı olacak ve bu kurul ileride kurulacak Hastane Senatosunun oluşturulmasında bir çekirdek görevi üstlenebilecektir.

9) Hastanemizin yurt içi ve yurt dışındaki bazı hastanelerle bilgi,teknoloji ve sosyal içerikli köprüler oluşturularak doktor, hemşire gibi sağlık personelimizin mesleki bilgi ve gelişmelerini arttırmak amacıyla dönüşümlü olarak bu hastanelere gönderilmesi sağlanacaktır. Gerektiğinde karşılıklı hasta transferi sağlanarak yeni gelirler yaratılmaya çalışılacaktır. Doktorlarımızın tıp kongreleri ve mesleki sempozyumlara katılmaları teşvik edilecektir.

10) Yeni nesil gençlerimizden doktorluk ve hemşirelik eğitimi almak isteyenlere gereken olanaklar sağlanacaktır.

11) Cemaat vakıfları ile yakın işbirliğine gidilerek öncelikle yaşlı, kimsesiz, bakıma muhtaç dar gelirli kişilerin gururlarını incitmeden ücretsiz muayeneleri yapılıp gereken sağlık harcamaları karşılanacaktır.Eğer hastanemize gelemeyecek durumda iseler alınacak gezici sağlık aracımızla evlerinde pratisyen doktorlar tarafından devamlı kontrol altında tutulacaklar, muayeneleri yapılıp ilaçları temin edilecektir.

12) Yaşlı,kimsesiz,bakıma muhtaç dar gelirli cemaatimiz mensuplarına SAĞLIK KART’ı verilecektir. Bilgisayar ortamında kart sahipleri takip edilecek ve kaydı yapıldıktan sonra ellerindeki sağlık kartları ile hastanemize müracaatlarında gereken tedavileri ücretsiz olarak verilecektir.

13) Hastanemizde Bedensel ve Zihinsel engellilere yardım amacıyla açılan bölüme gereken önem ve destek verilecektir.

14) Hastanemizde üyelik sistemi oluşturulacak, üyelere indirimli tedavi sağlanacaktır.

15) Spor kulüplerimizin sporcularına ücretsiz muayene yapılmasını sağlayacağız

16) Okullarımızda sağlık taraması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

17) Hastanemizin mevcut durumunu ve geleceğini bir plana bağlayıp keyfi yapılanma ve verimli olmayan yatırımlardan kaçınacağız.

18) Hatır ve dostluğun ilgi gördüğü yer olan hastanemizde herkese aynı sıcaklık ve iyi hizmetle yaklaşılmasını sağlayacağız.

19) 1936 Beyannamesinden bu güne kadar Hastanemize ait gayrımenkullerimizin durumu hakkında geniş bir araştırma yapılacak, gayrımenkullerimizin sağlıklı ve gerçek bir envanteri çıkarılarak yayınlanacaktır.

20) 1987 yılından beri üzerinde durulan ancak şimdiye kadar sonuç alınamayan 2762 sayılı sayılı kanuna cemaat vakıflarının 1 ocak 1987 tarihine kadar herhangi bir sebeple edindikleri gayrımenkuller, bir defaya mahsus olmak üzere 44. maddeye göre verilen beyannamelere ithal edilir. Bu tarihten sonra mezkur vakıflar, ihtiyaçları ile sınırlı olmak kaydıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gayrımenkul edinebilirler maddesi ilâvesini öngören yasa taslağının gündeme gelmesi ve T.B.M.M. tarafından kabulü yönünde diğer vakıflarımız ile birlikte koordineli olarak çalışmalara devam edilecektir.

21) Seçildiğimiz takdirde yönetimimiz gelecek nesillere fırsat vermek, yetiştirmek üzere gençlerimizden oluşan bir gençlik komisyonu oluşturacak, düzenli olarak gençlerle toplantı yapılacak, gençlerin fikirleri alınacak ve gelecekte devralacakları yönetimlere hazırlık bakımından ağabeylerinin tecrübelerinden faydalanmaları sağlanacaktır.

SARI LİSTE ADAYLARI :

HOSROF KÖLETAVİTOĞLU
1955 MALATYA
İ.İ.T.İ.A.
12 YILDIR ÖZEL BİR ŞİRKETTE GENEL MÜDÜR

LUTFİK (ERCAN) PEHLİVAN
1948 SİVAS/GEMEREK
ŞİŞLİ İ.T.İ.Y.O. İŞLETME
30 YIL FABRİKA MÜDÜRÜ (E)

BEDROS MARZUVAN
1957 İSTANBUL
M.Ü. S.B.F.
31 YIL MUHASEBE,MÜŞAVİR( SAĞLIK,İNŞAAT,TURİZM VS)

ERSİN SOLMAZ
1946 SİVAS
SANAYİCİ – İŞADAMI

MİHRAN ONUR
1951 ORDU
İ.Ü. İKTİSAT FAK.
25 YIL ÖZEL ŞİRKET MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜ

NORSES BAL
1950 SİVAS
İŞADAMI

MURAT CAVAK
İSTANBUL
MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ

MIGIRDİÇ YEŞİLÇİMEN
1952 SİVAS
ŞİŞLİ İ.T.İ.Y.O. Terk
30 YIL İDARECİ

HARUN GÜRLEK
1945 SİVAS / GEMEREK
ELEKTRİK TEKNİSYENİ
İŞADAMI

MURAT ÖKKE
1968 DERİK – MARDİN
TEKSTİLCİ / İŞADAMI

SARKİS SARI
1951 SİVAS / GEMEREK
LİSE
ORGANİZATÖR

YEDEK ADAY LİSTEMİZ

BEDROS KAZAN
1945 SİVAS/ZARA
BÜ. MAKİNE MÜHENDİSİ

OHANNES ÜRNEŞLİ
1956 İSTANBUL
MATBAACI – İŞADAMI

HERMAN AZNİKOĞLU
1950 İSTANBUL
İ.Ü. İŞLETME
İŞADAMI

ŞAHİN KARANFİLOĞLU
1964 İSTANBUL
TİCARET LİSESİ
MUHASEBECİ

OVAK AKARSU
1975 SİVAS
LİSE
İŞADAMI

Yorumlar kapatıldı.