İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Surp Pırgiç Ermeni Hastahanesi Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklara Yardım Kolu Basın Bildirisi

Malumunuz olduğu üzere, cemaatimizde mevcut zihinsel ve bedensel engelli çocukların, bakımı, rehabilitasyonu ve barındırması ile ilgili olarak uzun süredir çeşitli çalışmalar ve araştırmalar içindeydik.

Oluşumun, başta sağlam temellere oturtulması için çok yönlü çalışmalar ve incelemeler yapmak gerektiğinden hareketle Sayın Patrik Hazretlerinin de desteğini alarak titiz ve teferruatlı araştırmalar yaptık, çeşitli toplantılar düzenleyerek engelli çocukların ailelerini bilgilendirdik. Konularında tecrübeli ve söz sahibi kurum ve kişiler ile yaptığımız çeşitli temaslar sonucu, çalışmaların surp Pırgiç Hastahanesi Vakfına bağlı üniter yapıya sahip bir yardım kolu şeklinde sürdürülmesinin en doğru ve akılcı yol olacağına karar verdik.

Surp Pırgiç Hastahanesi vakfının olumlu yaklaşımı sonucu, Hastahane içinde yeterli bir alan bu iş için tahsis edildi ve uzman kişilerce, ihtiyaçlarımıza uygun proje hazırlanarak yerleşim hazırlıklarına derhal başlandı. Bunun en kısa zamanda tamamlanacağını ümit ediyoruz.

Bu çalışmanın tamamlanmasını müteakip gerekli kadromuzu kurup zihinsel ve bedensel engelli çocuklarımıza maddi imkanların elverdiği oranda en kaliteli hizmeti vermeye çalışacağız. Ayrıca bu konuda bizlere yardımcı olacak kadınlar kolu da kurulmuştur. Cemaatimizin çeşitli kesimlerinden çeşitli kişiler maddi ve manevi destek vermekte olup bu konuda gönüllü olarak çalışmaya hazır kişiler de bizlerin çalışma azmini ve umutlarını güçlendirmektedir.

Hedeflerimiz şimdilik üç noktada odaklanmaktadır:
1- Ailelerin eğitimi
2- Engelli çocukların eğitimi , rehabilitasyonu ve el becerilerinin geliştirilmesi
3- Anne ve Babanın ölümü halinde bu çocukların koruma altına alınarak barındırılması.

Bu oluşumun başlangıcında değerli Basın camiamıza yaptığımız ziyaret ve açıklamalardan sonra , kısa sürede somut neticeler elde edemediğimiz için gerekli bilgileri sizlere aktaramamış idik, ancak şimdi bu aşamada sizleri yukarıda yazılı konularda bilgilendirmekten mutluyuz. Bundan sonraki gelişmeler de basınımıza bildirilecektir.

Biz bir ateş yaktık, işimizin zor, sürekli çalışma ve takip gerektiren bir uğraş olduğunun bilincindeyiz. Ancak bu girişimimizin uzun soluklu olabilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi başta basınımız olmak üzere vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın maddi ve manevi katkıları ile mümkündür. Bu konuda basın olarak bizlere gerekli desteği sağlamanızı SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTAHANESİ VAKFI – ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA yardım kolu olarak rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Başkan Genel Sekreter
Sinayir Yıldız Herman Ozinyan

Yorumlar kapatıldı.