İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Soykırım yasası Meclis gündeminde

Dışişleri Komisyonu’nunda kabul edilen 9 maddelik “Milletlerarasıİddia, İtham ve Saptırmalara Karşı Kanun” başlıklı teklifinin maddeleri şöyle:

1– Türkiye, tarih tespit ve kabul etmediği “Ermeni Soykırım” iddialarını reddeder, bunda ısrarlı olunmasını düşmanca davranış addeder.
2– Türkiye, Fransa ve diğer güçlerin 1. Dünya Savaşı’nda, Ermenileri kendi saflarında kullanmalarını, isyana sevk ederek insan kaybına yol açmalarını kınar.
3– Türkiye, ASALA terörüne verilen destek ve himayeyi şiddetle kınar.
4– Türkiye, Yukarı Karabağ ve Azerbaycan topraklarının işgalini, insanların göçe zorlanmasını kınar, kuvvet kullanarak toprak genişletilmesini reddeder.
5– Türkiye, Bosna–Hersek’te 200 binden fazla insanın, dinlerinden dolayı soykırımına seyirci kalınmasını kınar, Fransa ve diğer Avrupa güçlerinin manevi mesuliyeti bulunduğunu beyan eder.
6– Bütün insanlığı ilgilendiren tarih, siyasi kararlarla değiştirilemez, yazılamaz, saptırılamaz. Hüküm tarihindir.
7– Hükümet, yukarıdaki maddelerde belirtilen gerekçelerin dünya kamuoyunda tartışılması için gerekli tedbirleri alır.

8– Bu kanun, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
9– Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Teklifin gerekçesinde, Türk Milletini siyasi kararlarla mahkum etmeye çalışanların, yakın tarihlerinin insanlığa karşı işlenmiş suçlarla dolu olduğu hatırlatıldı. Cezayir’de 1 milyondan fazla insanın katledildiği kaydedilen gerekçede, Ermenistan’ın, Yukarı Karabağ ve Azerbaycan’daki işgal, tehcire zorlama ve cinayetlerine dikkat çekildi.

ASALA Ermeni terörist teşkilatının, 6’sı Fransa’da olmak üzere 52 Türk diplomatı katlettiği ve faillerin çok yerde himaye gördüğü vurgulandı.

Gerekçede, Marsilya eski Belediye Başkanı ve Fransa Eski İçişleri Bakanı Gaston Defferre’nin ASALA terör örgütü ile Fransa’daki Türk menfaatlerine karşı hareket serbestisi tanıyan bir anlaşma yaptığının da altı çizildi.

Yorumlar kapatıldı.