İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Patrik Hazretleri Hazar Havzası İşbirliği Heyetini Kabul Ettiler

Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı’nın girişimiyle Güney Kafkasya Bölgesi’nin işadamları İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere Taksim “The Marmara” Oteli’nde bir araya geliyor. Toplantıya Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan yaklaşık yüz kadar iş adamı, Türkiye ve A.B.D. de dahil bir grup da diplomat katılıyor. Girişimin ana amacı yöredeki sorunların tartışılması, ticari ilişkilerin önünü açacak girişimlere öncülük edilmesi.

27 Şubat öğleden sonra, Türk, Ermeni ve Amerikalılardan oluşan bir heyet Patrikhane’ye nezaket ziyaretinde bulunarak, Patrik 2. Mesrob Hazretleri tarafından geçici çalışma odasında kabul edildi. Heyetin başında Yerevan Amerikan Büyükelçiliği’nden İkinci Misyon Şefi Patricia Moller bulunuyordu. Heyette ayrıca aslen Diyarbakırlı, bugünse Boston’da ikamet eden başarılı işadamı Nişan Atınızyan, Ermenistan’daki Eurostan adlı kuruluşun temsilcileri David Safaryan ve Armine Tumanyan, Ermeni İşadamları Kurumu’ndan Hindistan Fahri Konsolosu Hovsep Sefaryan, Türk Ermeni İş Konseyi’nden Dikran Altun ve Kaan Soyak bulunuyordu. Görüşmede ayrıca Patrik Hazretlerinin danışmanlarından Arşak Polat da hazır bulundu.

Heyet Başkanı Moller, Patrik Hazretlerinin kabulü için teşekkürlerini arz ederek Ermenistan’daki A.B.D. Büyükelçisi Michael Lemmon’ın saygı ve selamlarını iletti, ve Büyükelçinin başka bir toplantıya katılmaya mecbur olduğu için Türkiye’ye gelemediğini belirtti. Diplomatik çevrelerin Patrikliğin izlediği uzlaştırıcı ve barışçı tutumu dikkatle takip ettiğini söyleyen Moller, ilgililerin bu gerçeği takdirle karşıladıklarını ifade etti. Ermenistan heyeti üyelerinden Hovsep Sefaryan ise Patrik Hazretlerinin ve genelde Patriklik Makamı’nın bugünkü durumunu yüz yıl önce Patrik Mağakya Ormanyan dönemindekilere benzediğini, Ermeni Kilisesi’nin en dikenli tahtının İstanbul’da bulunduğunu, ancak en nazik durumlara bile hikmet ve sabırla uyum gösterebileceğini ispat ettiğini söyledi. Sefaryan, gerek Ermeni gerekse Türkler içinde dar görüşlü fanatik çevrelerin Patrikliğin faaliyetlerinde her zaman eleştirecek bir şey bulacaklarını, ancak en adil yargıyı ilerde tarihin vereceğini söyledi.

Patrik Hazretleri heyetin nezaket ziyareti ve belirtilen görüşler için teşekkür ettikten sonra şöyle dediler: “Patrikliğimiz, farklılıklar olsa da, yöremiz insanlarının barışını, huzurunu, birlikteliğini ve işbirliğini, kendi dini, ruhani ve manevi hizmet çerçevesi içinde görmektedir. Cemaatimizin her bir üyesi kendini Türkiye Cumhuriyeti’ne samimi vatandaşlık duygularıyla bağlı hissetmektedir. Bu ülkenin çıkarları bizim çıkarlarımızdır. Bu tavrımız değişmez. Ancak Türkiye Ermenileri aynı zamanda Ermenistan’ı da ruhani ve kültürel sıcak bağlar besledikleri ikinci ülkeleri olarak görmektedirler. Türkiye Ermenileri’nin bu ikilemi bazen iki sevgili, bazen de iki ateş arasında bulunmaya benziyor. Ancak ikisini de sevmekten, tüm alanlarda barış ve huzur dilemekten ve bu yolda samimiyetle çaba sarfetmekten başka yapılabilecek bir şey yoktur. Hristiyanlık sevgi dinidir. O sevgi, yaşamımızın tüm köşelerine işleyerek canlılık bulmalıdır. Bu duygularla, İstanbul’daki toplantınızı bereketlemesi için Tanrı’ya dua ediyor, yöremizin istikrarı için somut sonuçlar elde edilmesini diliyorum.”

Yorumlar kapatıldı.